Johan Van Overtveldt: "OESO-akkoord verscherpt strijd tegen belastingontduiking"

Door Johan Van Overtveldt op 7 juni 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën, Verandering
Belastingsparadijs

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft in Parijs mee een multilateraal akkoord van de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO ondertekend dat honderden belastingverdragen zal aanpassen. “Met dit akkoord zetten we een belangrijke stap naar meer fiscale transparantie, gelijke spelregels en meer rechtszekerheid”, verklaart de minister. “Het zal ons toelaten om mogelijke tekortkomingen in de internationale fiscaliteit aan te pakken. Op die manier gaan we uitwassen tegen en scheppen we tegelijk zekerheid voor het bedrijfsleven.”

België heeft steeds een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van dit OESO-akkoord, waaraan een honderdtal landen meewerken en dat meer dan 1100 bestaande bilaterale belastingverdragen overkoepelt. Het nieuwe akkoord is erop gericht om meer coherentie en systematiek in die verdragen aan te brengen. De eerste aanpassingen ervan worden volgend jaar al verwacht.

Achterpoortjes sluiten

Het nieuwe OESO-akkoord stelt overheden in staat om achterpoortjes binnen de bestaande internationale belastingwetgeving te sluiten. Zo moet het helpen voorkomen dat bedrijfswinsten verdwijnen of artificieel verschuiven naar landen met lage of zelfs geen belastingen. Daarom focust het akkoord ook op een verdere internationale samenwerking en gegevensuitwisseling. De nadruk ligt daarbij op efficiëntie. Bovendien biedt het akkoord de mogelijkheid om bemiddeling tussen verschillende betrokken partijen en overheden beter te laten verlopen, zodat belastingbetalers meer rechtszekerheid krijgen.

“De Panama Papers, LuxLeaks, SwissLeaks en andere onthullingen van de voorbije jaren hebben aangetoond dat fiscale fraude en belastingontduiking niet stoppen aan de landsgrenzen. En dus moet de strijd ertegen ook op internationaal vlak worden gevoerd. Nu het internationale net zich rond dergelijke praktijken begint te sluiten, zullen ook onze eigen instrumenten tegen fiscale fraude en ontwijking aan slagkracht winnen”, besluit minister Van Overtveldt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is