“Overdreven snelheid is zonder twijfel een killer in het verkeer”, stelt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. “Daarom moet de pakkans voor overtreders omhoog. De N-VA is altijd een medestander geweest in de strijd voor meer verkeersveiligheid, maar dit plan lijkt me niet de juiste remedie tegen de kwaal.”

Kamerlid Sophie De Wit vraagt zich af of een bijkomende structuur niet ten koste gaat van meer efficiëntie. “Waarom niet gewoon de bestaande verkeersparketten versterken en hen laten werken op basis van duidelijke richtlijnen van het college van procureurs-generaal? Zo kan je toch even goed een sneller en meer uniform boetebeleid bereiken?”

Vlaming niet nog meer op kosten jagen

Overdreven snelheid is onbetwistbaar een fenomeen dat een betere aanpak verdient. Maar er zijn nog heel wat andere misdrijven die extra aandacht verdienen. “We gaan toch niet nog méér geld zoeken bij de verantwoordelijke burger die iets te snel op een ‘steenweg’ door een bebouwde kom rijdt en tegelijk een bepaalde mate van straffeloosheid voor andere misdrijven blijven tolereren? Of gaat de minister voor de dossiers rond verkrachtingen en intra-familiaal geweld of rond de stijgende drugscriminaliteit ook extra nationale parketten oprichten?”, vraagt Sophie De Wit zich af.

Pakkans stuk kleiner in Wallonië

Bovendien is het verschil tussen het aantal flitspalen en georganiseerde snelheidscontroles in onze beide landsdelen frappant. In 2019 stonden er in Vlaanderen 1.450 flitspalen (20 per 1.000 kilometer), in Wallonië amper 280 (3,4 per 1.000 kilometer). Ook het aantal trajectcontroles ligt minstens vijfmaal hoger in Vlaanderen.

“Zal de minister er dan ook voor ijveren dat de pakkans in àlle gewesten effectief gelijkgetrokken wordt? Of mag er niet geraakt worden aan de geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië, die het gevolg zijn van de bestaande scheeftrekkingen?”, besluit Raskin.