Een betere samenwerking tussen alle betrokkenen in de vakantiesector vormt de basis van het decreet.  “We vertrekken vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie”, legt Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser uit. “Er moet in de eerste plaats een voldoende specifiek aanbod zijn. Maar we maken ook werk van ondersteuning, stimuleren innovatie en hebben oog voor een verdere professionalisering van de sector. Alle organisaties die daar graag haar steentje toe bijdragen – sociaal-toeristische organisaties, maar ook privéondernemers – kunnen een charter ondertekenen en krijgen in ruil een kwaliteitslabel.”

Het nieuwe decreet krijgt de volle steun van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts: “We doen inspanningen om elke vakantiedrempels weg te werken”, besluit hij. “Op de vakantiebestemming zelf, maar ook bij het dromen over de vakantie, bij de voorbereiding ervan of bij thuiskomst.”