Herziening buitenlandbeleid Saoedi-Arabië: graag streng én nuttig

Door Peter De Roover op 17 mei 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse handel / handelsmissies, Buitenlandse Zaken
Saoedi-Arabië

De N-VA vraagt om streng in ons buitenlandbeleid te zijn voor de mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië. “Tegelijk moeten we zoeken naar een manier om onze verontwaardiging daarover om te zetten in nuttige instrumenten, die de situatie ter plaatse verbeteren”, zegt Kamerfractievoorzitter Peter De Roover. “En dat ligt helaas minder voor de hand. We moeten immers oppassen dat we geen contraproductieve eisen stellen.”

Bij de bespreking in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen van een resolutie, ingediend door Groen en Ecolo, om ons buitenlandbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië te herzien, betreurde N-VA-kamerfractieleider Peter De Roover de verdeeldheid tussen de verschillende deelstaten in dit dossier. “Dat wapenexport een regionale bevoegdheid is, speelt daarbij ongetwijfeld een grote rol”, merkte hij op.   

Verdeeldheid tussen deelstaten

Alleen Vlaanderen reageerde positief op de vraag van de Kamer om advies. “Het verbaast niet dat het Waalse parlement zich hierover weigert uit te spreken, gezien de actieve wapenhandel vanuit Wallonië met Saoedi-Arabië”, aldus De Roover. Toen Ecolo nog deel uitmaakte van de Waalse regering, werd daarin geen verandering doorgevoerd. En ook de PS mist elke geloofwaardigheid in dit debat: “Het valt de Franstalige socialisten bijzonder moeilijk om hun idealen te verzoenen met de wapenhandel vanuit Wallonië”, stelt de fractievoorzitter vast.

Het verschil met Vlaanderen kan haast niet groter zijn. Het Vlaams Parlement voerde een ruim debat en keurde als enige een resolutie goed, waarin het uitdrukkelijk de situatie van de mensenrechten in Saoedi-Arabië veroordeelt. “De maatschappij is daar expliciet gebaseerd op een wahabitische beleving van de islam. De kloof met onze basisrechten is dan ook erg groot en vandaag de dag haast onoverbrugbaar”, aldus De Roover.

“De gewesten kunnen buitenlandse handel al dan niet actief ondersteunen”, vervolgt hij. “In dat opzicht scharen we ons achter de beslissing van Vlaams minister-president Bourgeois om niet langer Vlaamse handelsmissies naar Saoedi-Arabië te organiseren, en vragen we dezelfde houding van de federale regering.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de Vlaamse resolutie spelen onze bedrijven een sleutelrol. “Het bestaan van handelsrelaties mag immers geen reden zijn om geen aandacht te hebben voor het schenden van mensenrechten in een bepaald land”, vindt De Roover. “Wij steunen dan ook die resolutie, die stelt dat van ondernemingen verwacht mag worden dat ze handelen binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Handelsboycot geen optie

“Een algemene handelsboycot tegen Saoedi-Arabië zou contraproductief zijn en ons isoleren op het internationale toneel”, vreest De Roover. “We zouden dan ook onze economische betrekkingen moeten verbreken met alle andere landen waar mensenrechten geschonden worden. Als we enige positieve invloed willen blijven uitoefenen op de situatie ter plekke, heeft het geen zin om alle banden met Saoedi-Arabië te verbreken, maar moeten we integendeel alle betrekkingen daarvoor gebruiken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is