“Onze diensten krijgen een sluitend wettelijk kader om de woning desnoods met dwang te betreden en de persoon over te brengen naar een gesloten centrum. Dat zal ons terugkeerbeleid fors vereenvoudigen", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Laatste stap in verwijderingsprocedure

Er zijn wel nog altijd voorwaarden verbonden aan het betreden van de woning van een vreemdeling zonder papieren. Zo kan dat enkel mits een machtiging van de onderzoeksrechter. De woonstbetreding is ook pas mogelijk na het verstrijken van de termijn die toegekend werd om de terugkeer voor te bereiden, én als de vreemdeling effectief niet meewerkt aan de verwijderingsprocedure. De woonstbetreding wordt dan als noodzakelijk beschouwd om tot verwijdering van het grondgebied over te gaan. “Dit is de laatste stap in de verwijderingsprocedure”, legt Francken uit. “Eerst wordt ingezet op vrijwillige en begeleide terugkeer.”

Procedurefouten vermijden

Als de vreemdeling geen identiteitskaart of paspoort voorlegt, kan de politie in de verblijfplaats van de vreemdeling ook zoeken naar elk document waardoor zijn of haar identiteit kan worden vastgesteld of geverifieerd. Het gaat hier om woonstbetreding in functie van de uitvoering van een administratieve beslissing tot verwijdering van het grondgebied, na weigering om vrijwillig het grondgebied te verlaten. Dit gaat niet over een strafrechtelijke huiszoeking op zoek naar strafrechtelijk bewijs.

"Voor de rechtszekerheid is deze nieuwe wet zeer belangrijk”, besluit minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “Politiediensten zullen vanaf nu in een heldere context kunnen werken. Waar vreemdelingen in illegaal verblijf tot vandaag eenvoudig konden weigeren om de deur te openen als de politie aan de deur stond, zal dat voortaan niet meer mogelijk zijn."