Handelsakkoord Europa-Vietnam biedt kansen voor Vlaamse kmo’s

Door Geert Bourgeois op 8 juni 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europese handel, Buitenlandse handel
Europese en Vietnamese vlag

Het Vietnamees parlement zet het licht op groen voor een nieuw handels- en Investeringsakkoord Een akkoord tussen landen of regio’s die investeringen ontvangen en landen of regio’s waar die investeringen uit voortkomen. Het akkoord beschrijft de rechten en plichten van de betrokken partijen. Het voorziet ook in arbitrage bij eventuele conflicten, met het oog op de bescherming van de gedane investeringen. In de Europese Unie zijn de lidstaten mee bevoegd voor het afsluiten van zo’n akkoord. investeringsakkoord met de Europese Unie. Europarlementslid Geert Bourgeois reageert tevreden. “Met het oog op de brexit zijn nieuwe handelsakkoorden zeer welkom. Het Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord met Vietnam treedt reeds vanaf augustus in werking en dat is goed nieuws voor onze Vlaamse bedrijven.”

14.000 nieuwe jobs

Het doel is om 99 procent van de invoerheffingen binnen zeven jaar te elimineren. Dat betekent een verhoging van de Vietnamese export naar de EU van €15 miljard tegen 2035, tegenover een groei van de EU-export naar Vietnam van €8,3 miljard. Tegenover elk miljard euro aan EU-export staan ongeveer 14.000 nieuwe goed betaalde banen in de EU. “Door het toegenomen gebruik van internationale normen zal deze deal bovendien andere handelsbelemmeringen wegnemen en de kosten voor onze bedrijven verlagen. We krijgen betere toegang tot elkaars openbare markten, ook voor kmo's”, aldus Geert Bourgeois.

EU als globale speler

Een dergelijk akkoord creëert niet alleen welvaart en jobs, maar voorkomt tevens dat Vietnam onder de invloed van China en Rusland komt.  “Het akkoord sluit dan ook mooi aan bij de ambitie van de EU als globale speler, die wereldwijd de standaarden bepaalt. Het geeft een positief signaal aan de ASEAN-regio en de rest van de wereld in tijden van toenemende handelsspanningen.”

Betere werkomstandigheden

Naast de goedkeuring van het handels- en investeringsakkoord heeft het Vietnamese parlement ook de ILO-kernconventie 105 over de afschaffing van dwangarbeid geratificeerd. Geert Bourgeois: “Ik ben me zeer bewust van bepaalde bezorgdheden over de arbeidsomstandigheden in Vietnam, maar handelsakkoorden zoals deze zijn precies een zet om de standaarden in derde landen te verbeteren. Zo is Vietnam nu verplicht om de IAO-Verdragen toe te passen en ze te integreren in de arbeidswet. De goedkeuring van de conventie over de afschaffing van dwangarbeid toont dat Vietnam de daad bij het woord voegt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is