Geweld tegen Brusselse politie in stijgende lijn

Door Johan Van den Driessche op 5 juli 2017, over deze onderwerpen: Politie, Wonen en werken in Brussel

Het aantal fysieke geweldplegingen op Brusselse politieagenten is in 2016 met maar liefst 37 procent gestegen. Dat leidde op jaarbasis tot 6612 dagen arbeidsongeschiktheid: 28 procent meer dan in 2015, wat neerkomt op dertig agenten die een jaar lang niet kunnen werken. “De Brusselse regering heeft geen plan en zwijgt”, betreurt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter in het Brussels parlement.

Ook het aantal feiten van smaad aan politiebeambten is vorig jaar opnieuw toegenomen met vijf procent, na een daling van 26 procent in 2015. “Cijfers die in realiteit nog hoger kunnen liggen, omdat in de praktijk niet alle feiten worden gesignaleerd”, stipt Van den Driessche aan.

Minder blauw op straat

“Nog afgezien van het volstrekt onaanvaardbare karakter van de gepleegde feiten en het persoonlijke leed van de betrokken agenten, leidt fysiek geweld jegens de politie ook de facto tot minder blauw op straat”, aldus Van den Driessche. Toch blijkt het geen thema in het Gewestelijk Preventie- en Veiligheidsplan (GPVP). Nochtans zijn er onder impuls van het gewest wel degelijk maatregelen mogelijk. “Zo kunnen GAS-boetes worden ingevoerd. Op die manier hang je niet meer af van een reactie van het parket en worden daders wel degelijk gestraft. Bovendien raken de getroffen agenten niet gedemotiveerd door de straffeloosheid van geweld tegen het politiecorps. Dat politiecorps kan ten slotte ook beter worden uitgerust, bijvoorbeeld met stroomstootwapens”, besluit de Brusselse fractievoorzitter.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is