Geen subsidies meer voor etnisch-culturele segregatie

Door Marius Meremans, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde op 22 november 2019, over deze onderwerpen: Het middenveld, Diversiteit, Cultuur
Vlaamse subsidiedatabank volgend jaar al in gebruik

Organisaties die zich louter terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond, zorgen niet voor integratie maar voor segregatie.” Vlaams Parlementsleden Marius Meremans, Cathy Coudyser en Manuele Van Werde dienen een voorstel van decreet in om de regels voor de subsidiëring van sociaal-culturele organisaties aan te passen. “Organisaties die segregatie in de hand werken, subsidiëren we niet langer”, zeggen de drie indieners.

Nieuwkomers zo snel mogelijk integreren

In het Vlaams regeerakkoord staat dat geen subsidies meer zouden gaan naar sociaal-culturele organisaties die zich helemaal terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst. “We willen nieuwkomers zo snel mogelijk integreren in onze Vlaamse samenleving. We reiken hen de hand om zich te engageren binnen organisaties die aan emancipatie en gemeenschapsvorming doen voor alle Vlamingen. Een kritisch Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld is belangrijk, maar organisaties die zich louter terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond zorgen niet voor integratie maar voor segregatie en willen en kunnen we dus niet meer subsidiëren”, aldus Meremans, Coudyser en Van Werde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is