Nieuwkomers zo snel mogelijk integreren

In het Vlaams regeerakkoord staat dat geen subsidies meer zouden gaan naar sociaal-culturele organisaties die zich helemaal terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst. “We willen nieuwkomers zo snel mogelijk integreren in onze Vlaamse samenleving. We reiken hen de hand om zich te engageren binnen organisaties die aan emancipatie en gemeenschapsvorming doen voor alle Vlamingen. Een kritisch middenveld is belangrijk, maar organisaties die zich louter terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond zorgen niet voor integratie maar voor segregatie en willen en kunnen we dus niet meer subsidiëren”, aldus Meremans, Coudyser en Van Werde.