De vorige Vlaamse Regering weigerde in 2019 al een aanvraag voor het Selamcollege, onder meer omdat de school banden had met de conservatieve islamitische beweging Millî Görüs en omdat er onvoldoende respect zou zijn voor de mensenrechten en de rechtstaat. Huidig Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts weigerde in 2020 opnieuw een aanvraag van de inrichters, ditmaal onder de naam ‘Plura C’, omdat uit alle informatie bleek dat de problemen uit 2019 niet verholpen waren en dat er onvoldoende eerbied was voor de internationale en grondwettelijke kinderrechten. De Raad van State vernietigde eind april 2022 de beslissing van 2020 op procedurele gronden, zodat er een nieuw onderzoek en een nieuwe beslissing van de minister moest komen.

Grote banden met Millî Görüs

Weyts beslist nu opnieuw om geen erkenning te verlenen aan Plura C. Die beslissing komt er na een nieuw onderzoek van de Onderwijsinspectie, een audit door een externe auditeur en contacten met de Staatsveiligheid en OCAD. Vooral uit het rapport van de Staatsveiligheid en informatie van OCAD blijkt dat er nog altijd gerede twijfel blijft wat betreft misschien wel de belangrijkste erkenningsvoorwaarde: respect voor de grondwettelijke en internationale rechten van de mens en het kind. De Staatsveiligheid wijst op grote financiële, inhoudelijke en andere banden tussen Plura C en Millî Görüs, een beweging die een religieus-islamitische orde voorstaat, anti-Europees, antiwesters en antisemitisch is.

Segregatie en polarisering

In Europa pleit Millî Görüs voor het islamiseren van de Turkse gemeenschappen. Ze leggen zich toe op onderwijs, omdat ze zo een nieuwe generatie willen binden aan hun ideologie. De beweging zorgt zo voor segregatie en dreigt de polarisering binnen onze samenleving te vergroten. Ook Plura C was trouwens van plan om de leerlingen een vak ‘Eigen cultuur en religie’ te geven – en ‘eigen cultuur’ werd in deze niet begrepen als de Vlaamse cultuur.

Voorzichtiger dan vroeger

“Zolang er twijfel blijft bestaan, moeten we het voordeel van de twijfel aan de kinderen geven”, zegt Weyts. “Ik wil niet het minste risico nemen dat jonge mensen worden blootgesteld aan een project dat niet in overeenstemming is met de rechten van de mens, de kinderrechten en onze democratische waarden. Vroeger kregen nieuwe scholen haast automatisch een erkenning, maar vandaag willen we veel voorzichtiger zijn.”