Michael Freilich, die voor de N-VA het overheidsbedrijf bpost opvolgt, is duidelijk: “We stellen deze subsidies aan de kaak omdat ze marktverstorend werken. Ze houden dure prijzen in stand en leveren oneerlijke concurrentie voor de digitale markt en de krantenverdelers. Daarnaast brengt dit ook de onafhankelijkheid van de pers in het gedrang, die meegeniet van de korting op de bedeling.”

Krantenbedeling kost 16 euro per inwoner per jaar, in Frankrijk 37 cent

Verschillende adviezen werden opgevraagd, waaronder die van bpost en de FOD Economie. Zij zijn voorstander van de verlenging van deze jaarlijkse subsidies, uitgevers van digitale media en dagbladhandelaars dan weer niet. De overheid beargumenteert eveneens dat de bedeling van de kranten en tijdschriften te duur zou uitkomen als die niet gesubsidieerd wordt, zeker voor dunbevolkte regio’s. Daarmee verwijzen ze naar een gelijkaardig systeem in Frankrijk. “Maar wat ze niet vermelden, is dat die subsidie elke Belg jaarlijks gemiddeld 16 euro kost. In Frankrijk is dat slechts 37 cent per inwoner”, antwoordt Freilich.

Open Vld legt kopie van eigen wetsvoorstel naast zich neer

Op de ministerraad van 25 maart 2021 werd de concessie alvast heimelijk hernieuwd. “Straf”, zegt Kamerlid Theo Francken, ”want wat nu voorligt, is zelfs een kopie van een wetsvoorstel van Open VLD uit 2019, geschreven door huidig federaal minister Vincent Van Quickenborne. Nu legt hij het ongegeneerd naast zich neer.”