De taalwetgeving moet garanderen dat alle Belgen kunnen genieten van een tweetalige dienstverlening in hun hoofdstad. “Maar dit dossier interesseert de regering niet, zeker niet Nederlandstalig Gezondheidsminister Elke Van den Brandt die zelfs niet de moeite doet om mijn vragen hierover te beantwoorden”.

Amper vijf procent aanwerving voldoet aan taalwetgeving

Het toezicht op de naleving van die taalwetgeving door de lokale besturen ligt in handen van de Brusselse vicegouverneur. Uit zijn verslag van 2020 blijkt dat nooit eerder zo veel schorsingsbesluiten werden uitgevaardigd. In totaal schorste de vicegouverneur vorig jaar 1.867 aanwervingen bij de Brusselse gemeentes en OCMW’s, stuk voor stuk omdat deze in overtreding waren met de taalwetgeving. De situatie is zo erg dat slechts vijf procent (!) van de contractuele aanstellingen bij de OCMW’s voldeden aan de taalwetgeving. “Maar eigenlijk kennen we de ware grootte van het probleem niet. Sommige lokale gemeenten weigeren ondanks herhaald aandringen om de vicegouverneur op de hoogte te houden van de benoemingen, ook wat betreft de verplichte pariteit Nederlands-Frans op leidinggevend niveau”, aldus Verstraeten.

Brusselse regering vernietigt nooit onwettige benoeming

Na zo’n schorsingsbeslissing is het aan de Brusselse hoofdstedelijke regering om de aanwerving te vernietigen. Dit gebeurt evenwel nooit, laat staan dat het rapport van de vicegouverneur wordt besproken binnen de regering. “Dat laatste bevestigde minister Maron vandaag in commissie met de glimlach. Taaldiscriminatie krijgt geen enkele aandacht van deze regering die nochtans de mond vol heeft van de bestrijding van discriminatie.”