De maandenlange sluiting van de scholen vorige lente heeft veel leerlingen opgezadeld met een leerachterstand. Vlaanderen heeft de voorbije maanden al meer dan 50 miljoen euro extra middelen uitgegeven om die leerachterstand zowel binnen als buiten de lesuren weg te werken. Denk aan onder meer de zomerscholen, naschoolse begeleiding, ondersteuning van het afstandsonderwijs, de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal en de inzet van studenten uit de lerarenopleidingen via buddyprojecten.

Alle onderwijzende hens aan dek

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet nu nog eens 10 miljoen voor extra helpende handen in de klassen van het basis- en het secundair onderwijs. Zo kunnen leerkrachten zonder voltijdse opdracht of recent gepensioneerde leerkrachten en andere mensen met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs ingeschakeld worden om tijdens de lesuren bij te springen. Met die extra lesgevers kan er dan extra aandacht gaan naar leerlingen die leerachterstand opgelopen hebben, en dat zowel tijdens de lesuren als daarbuiten. Differentiatie en remediëring op maat zijn belangrijk om de verschillende leernoden in te schatten en weg te werken.

Gaten in schoolse kennis vermijden

De extra “Bijsprong” begint meteen na de krokusvakantie en loopt nog verder tot het einde van dit schooljaar op 30 juni. De extra helpers die komen bijspringen, volgen binnen de schoolmuren uiteraard strikte veiligheidsmaatregelen. “We doen een oproep aan iedereen met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs én ruimte in de agenda: de scholen kunnen u goed gebruiken”, zegt minister Weyts. “Onze kinderen en jongeren hebben door corona ontzettend veel les gemist. We zetten alles op alles om te vermijden dat zij uitgroeien tot een soort “coronageneratie” met gaten in de schoolse kennis.”

Relanceplan voor kwetsbaren

Er wordt ook nog gewerkt aan een relanceplan voor de meest kwetsbare leerlingen en studenten, goed voor een investering van nog eens 90 miljoen. Er is quasi voortdurend overleg met de onderwijspartners om te komen tot gedragen en gerichte maatregelen.

Beluister hierover ook de oproep van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in De Ochtend.