Ongeveer twee à drie procent van de Vlamingen is hoogbegaafd. Op school voelen veel hoogbegaafde jongeren echter te weinig uitdaging. Ze missen vaak ondersteuning of een aangepaste begeleiding. Daardoor gaan ze niet zelden onderpresteren of voelen ze zich zeer ongelukkig. Er zijn her en der initiatieven om hoogbegaafde leerlingen beter op te vangen, maar het ontbrak tot nu toe aan Vlaanderenbreed beleid voor alle leerlingen in alle scholen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts besloot om voor het eerst een budget vrij te maken en om een projectoproep te lanceren.

Expertise in kaart brengen

Nu worden er voor het eerst middelen vrijgemaakt voor een expertisecentrum en 13 concrete begeleidingsprojecten voor hoogbegaafde leerlingen. Het gaat om het expertisecentrum KU Leuven Research & Development en om projecten in negen basisscholen en vier secundaire scholen. Met de Vlaamse middelen – ongeveer 500.000 euro - kan de expertise inzake hoogbegaafdheid in kaart gebracht, verder ontwikkeld en breder verspreid worden. Het expertisecentrum en de geselecteerde scholen kunnen voorstellen en concrete acties verder uitwerken. Zo kunnen er lessen geleerd worden die daarna ook in andere scholen toegepast kunnen worden. Er kan ook stap voor stap een netwerk uitgebouwd worden, waarbij scholen elkaar coachen.

Hoogbegaafden: een vaak vergeten groep

“Hoogbegaafde jongeren zijn nog te veel een vergeten groep”, zegt Weyts. “Zonder begeleiding en de juiste leersteun kan hun scholing helemaal mismeesterd worden. We investeren nu voor het eerst in een expertisecentrum en in voorbeeldscholen, zodat we in de toekomst alle hoogbegaafde jongeren in alle scholen op tijd kunnen herkennen en op tijd kunnen helpen.”