In de onderhandelingen tussen (het voorzitterschap van) de Europese Raad en het Europees Parlement leidde Europarlementslid en voorzitter van de Begrotingscommisie Johan Van Overtveldt het onderhandelingsteam van het Parlement. “Ik heb van bij de start van de onderhandelingen benadrukt dat het cruciaal is dat er -zeker met het oog op de relance na de crisis- voldoende focus wordt gelegd op toekomstgerichte en innovatieve Europese programma’s, zoals bijvoorbeeld Horizon en InvestEU. Ik ben dan ook tevreden dat die extra inspanning duidelijk zichtbaar is in het eindresultaat. De EU moet zich echt concentreren op de toekomst en op beleidskeuzes waarmee ze het verschil kan maken.”

Meer research, innovatie en ondernemersgerichte bestedingen

Begrotingscommissievoorzitter Van Overtveldt stelt vast dat de nieuwe weg die ingeslagen werd bij de opmaak van de begroting 2020 verder wordt gezet. “De verschuiving naar meer research, innovatie en ondernemersgerichte bestedingen wordt nu ook vertaald naar de meerjarenbegroting. Deze verschuiving is absoluut noodzakelijk voor onze groei, jobcreatie en competitiviteit. Daarnaast moeten we de interne markt blijven versterken.”

16 miljard euro bijkomende middelen

Ten opzichte van het voorstel dat de Europese Raad in juli formuleerde, worden er voor ongeveer 16 miljard euro aan bijkomende middelen voorzien voor:

EU4Health, het gezondheidsprogramma dat de impact op de gezondheidszorg naar aanleiding van Covid-19 moet opvangen, krijgt 3,4 miljard euro extra toegewezen. Een verdrievoudiging van het oorspronkelijke bedrag.

Horizon, het programma voor innovatie en research, en dus van groot belang voor onderzoekers én ondernemers, kan op 4 miljard euro extra rekenen.

Het budget voor InvestEU, het programma voor strategische investeringen en voor Creative Europe, het programma voor de creatieve en culturele sectoren, wordt met 1,8 miljard opgetrokken.

Het bekende Erasmusprogramma zal ook kunnen rekenen op 2 miljard euro extra.

Het budget voor Frontex en het Border Management Fund wordt eveneens verhoogd met 1,5 miljard euro.

Tenslotte is er nog 1 miljard aan zogenaamde “flexibiliteit” ingebouwd, voor toekomstige uitdagingen.

Van Overtveldt is tevreden met deze toekomstgerichte keuzes. “Wat ik wel betreur is dat de onderhandelingsdynamiek tussen de klassieke partijen opnieuw heeft geleid tot veel versnippering over diverse andere posten. Men dient zich te focussen op grote, efficiënte, toekomstgerichte programma’s.”

Coronafonds in werking

Met het afronden van deze onderhandelingen kan ook eindelijk het Europees Coronafonds in werking gesteld worden. “Dit fonds is van groot belang om de crisis door te komen, maar het staat of valt met de aanwending ervan. De middelen moeten daar terecht komen waar ze effectief nodig zijn. Ook hier moet de Europese Unie haar geloofwaardigheid bewijzen.”

“Ik wil de verschillende delegaties bedanken voor hun inspanningen en de constructieve samenwerking, en ik roep de Europese Raad op om de verantwoordelijkheid te nemen om het bereikte akkoord te ratificeren”, besluit Van Overtveldt.