Europese blauwdruk voor pesticidenbeleid 2.0

Door Mark Demesmaeker op 16 januari 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat
Tractor besproeit veld met pesticiden

“Voor de N-VA is de bescherming van volksgezondheid en milieu essentieel.” Europarlementslid Mark Demesmaeker reageert positief op de aanbevelingen voor het pesticidenbeleid die het Europees Parlement woensdag goedkeurde. De aanbevelingen zijn het eindresultaat van de Bijzondere Commissie over de toelatingsprocedure voor pesticiden. Die commissie werd een jaar geleden opgericht in de nasleep van de Monsanto Papers. In haar conclusies hamert de Bijzondere commissie op het belang van meer transparantie en onafhankelijk onderzoek. “We hoeden ons voor een pleidooi voor nultolerantie. We hebben nood aan werkbare en realistische oplossingen”, zegt Mark Demesmaeker.

Hamvraag onbeantwoord

Toch blijft de hamvraag volgens Europarlementslid Demesmaeker onbeantwoord. “De vraag of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is, kan enkel worden beantwoord door bijkomend onderzoek, niet door een politieke commissie. Het rapport erkent dat ook.” Demesmaeker hoopt tenslotte dat dit verslag een breder debat kan aanzwengelen over een meer duurzame landbouw: “Het is duidelijk dat de landbouw zoals we die vandaag kennen op termijn niet houdbaar is. We moeten grondig nadenken over een nieuw duurzaam model. Deze invalshoek komt nog altijd te weinig aan bod in het debat.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is