Europa moet illegale handel in wilde dieren en planten fors aanpakken

Door Mark Demesmaeker op 13 oktober 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Klimaat, Dierenwelzijn
Europa moet illegale handel in wilde dieren en planten fors aanpakken

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen om de illegale handel in wilde dieren en planten fors aan te pakken. Dat Europees Actieplan schuift drie prioriteiten naar voren: illegale handel voorkomen, de bestaande wetgeving beter handhaven en globale samenwerking versterken. “We hebben het hier over een van de belangrijkste vormen van georganiseerde misdaad ter wereld”, zegt Europarlementslid Mark Demesmaeker, die mee over de tekst onderhandelde. “Bovendien neemt die illegale handel nog steeds spectaculair toe.”

“De illegale handel in wilde dieren en planten brengt jaarlijks miljarden euro’s in handen van criminele organisaties, houdt verband met drugs- en wapenhandel en financiert milities en terroristische groeperingen. Het gaat hier dus om praktijken die niet alleen dodelijk zijn voor heel wat beschermde soorten, maar die ook leiden tot onveiligheid en instabiliteit in bijvoorbeeld Centraal-Afrika”, verklaart Demesmaeker. “Wij vragen dan ook met nadruk dat de EU en de lidstaten dit Actieplan volledig uitvoeren tegen 2020. De EU is immers niet alleen een afzetmarkt, maar fungeert ook als draaischijf voor die handel.”

Preventie

Op het vlak van preventie vraagt de Milieucommissie concrete acties om de vraag naar producten van illegale handel droog te leggen, de bewustwording te verhogen en corruptie te bestrijden. “Het verheugt mij dat mijn voorstellen voor een Europees verbod op ivoorhandel en meer strikte regels voor jachttrofeeën zijn aangenomen”, zegt Demesmaeker. Ook zijn voorstel voor een zogenoemde positieflijst voor exotische dieren kreeg brede steun. Zo’n lijst, waarin de dieren die je als particulier mag houden duidelijk staan opgelijst, bestaat al geruime tijd in ons land en geldt als een voorbeeld dat navolging verdient binnen de EU.

Uitvoering, handhaving en monitoring

“Ook de uitvoering, handhaving en monitoring van bestaande regels kan heel wat beter”, volgens Demesmaeker, die met name de nood aan een betere gegevensuitwisseling beklemtoont, bijvoorbeeld via Europol. Daarnaast moet Europa bekijken of het zinvol is bestaande regels aan te vullen. Verder moeten er richtsnoeren komen voor de aanpak van illegale internethandel. Ten slotte pleit Demesmaeker ervoor dat de strijd tegen die illegale handel geïntegreerd wordt in handelsakkoorden met betrokken landen.

Europa moet illegale handel in wilde dieren en planten fors aanpakken

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is