Europa moet einde maken aan oneerlijke concurrentie in transportsector

vrachtwagenbestuurder

Europarlementslid Mark Demesmaeker wil dat de Europese Commissie het voor de nationale lidstaten mogelijk maakt om de sociale wantoestanden en oneerlijke concurrentie in de transportsector aan te pakken. “We moeten een einde stellen aan de moderne slavernij die het voor heel wat Vlaamse transporteurs moeilijk maakt om nog te overleven”, zegt hij.

Eind mei stelt eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc haar plannen voor om de werking van de Europese transportsector te verbeteren. Het Europees Parlement neemt met een resolutie nu alvast een eigen positie in. Europarlementslid Helga Stevens vindt een al te verregaande Europese harmonisering qua sociale wetgeving een slecht idee: “We moeten de achterpoorten in de Europese regels sluiten en de transportsector opwaarderen.”

Transportsector opwaarderen

Demesmaeker hoopt dat het Europees Hof van Justitie het advies van de advocaat-generaal volgt, waardoor het ook niet langer toegelaten is om de wekelijkse rusttijden in de vrachtwagen door te brengen. “Als het Hof die redenering volgt, is dat een belangrijke overwinning in de strijd tegen sociale dumping”, aldus Demesmaeker. “Het zal daardoor een pak moeilijker worden voor schimmige firma’s om een beroep te doen op onderbetaalde en onopgeleide chauffeurs. Een goede zaak voor onze Vlaamse kmo’s, die wél de regels volgen.”

Logistieke draaischijf Vlaanderen

Sociale dumping, dodelijke uitstootgassen en de talloze verkeersslachtoffers smeken om een betere samenwerking. Demesmaeker hoopt dat de Europese Commissie begrijpt dat de situatie dringend moet veranderen. “De Europese transportsector is van onschatbare waarde voor onze economie en creëert werkgelegenheid voor zo’n vijf miljoen Europeanen”, vervolgt hij. “Door de logistieke draaischijf die Vlaanderen is, spelen onze Vlaamse transporteurs daarin een cruciale rol. De Vlaamse transportsector zorgt voor een toegevoegde waarde van 9,2 procent op het Vlaamse Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp. De sector verdient dan ook onze volle ondersteuning.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is