EU moet industrie beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie

staalindustrie

Op voorstel van de Europese Commissie bereikten de Europese ministers van Handel een gezamenlijk standpunt om de industrie beter te beschermen tegen de invoer van goedkope producten aan dumpingprijzen op de Europese markt. Europees Parlementslid Sander Loones verwelkomt de consensus binnen de Raad: "Het draagvlak voor vrijhandel kan enkel gegarandeerd worden, als die handel ook eerlijk en correct is."

“We merken dat geïmporteerde producten niet altijd aan een correcte prijs verkocht worden op de Europese markt”, zegt Loones. “Dat maakt dat ook Vlaamse producenten oneerlijke concurrentie ondervinden door de dumping van pakweg Chinees staal. Vlaanderen drijft op goede handelsrelaties en mag zich dus niet volledig afsluiten van de wereld. Maar het is even naïef om te denken dat iedereen de spelregels respecteert.”

“Met de Vlaamse en de federale regering leveren we grote inspanningen om onze bedrijven concurrentiëler te maken en jobs te creëren. Zo’n beleid kan alleen succesvol zijn als de EU de handelsbescherming verder versterkt. Daarnaast verhoogt de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie de urgentie van Europese maatregelen op het vlak van handel. China speelt het spel immers niet altijd even eerlijk”, beklemtoont hij.

Europees Parlement blijft niet achter

Ook het Europees Parlement werkt op dit moment aan een gezamenlijk standpunt. Loones coördineert de gesprekken daarover voor de Europese fractie waartoe ook de N-VA behoort. “Er is nood aan een nieuwe wetgeving om oneerlijke handelspraktijken het hoofd te bieden en een open maar robuuste Europese markt te behouden, met een gelijk speelveld voor iedereen. Europa moet een snel en duidelijk antwoord bieden om het draagvlak voor vrijhandel te versterken. Eerlijke vrijhandel levert ons een pak jobs en welvaart op. Niet alleen de Raad maar ook het Europees Parlement moet het gaspedaal indrukken, zodat we snel tot definitieve teksten komen”, besluit Loones.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is