Een woningcontroleur gaat tijdens een conformiteitsonderzoek na of een woning veilig, gezond en kwaliteitsvol is. De focus van de controles ligt op de huurmarkt. Jaarlijks vinden meer dan 30.000 woningcontroles plaats.

Er bestaan al gedetailleerde richtlijnen voor de woningcontroleurs en wie dat wil, kan ondersteuning en begeleiding krijgen van Wonen-Vlaanderen. Maar echte voorwaarden om aan de slag te kunnen als woningcontroleur zijn er niet. Daar komt nu verandering in.

Drie voorwaarden om erkenning te krijgen

De Vlaamse Regering besliste dat elke woningcontroleur ten laatste in 2025 over een erkenning moet beschikken. Daarvoor heeft ze drie voorwaarden vastgesteld: de woningcontroleur moet zijn competenties bewijzen in een test of een opleiding met succes doorlopen, hij moet werken voor een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een geaccrediteerde keuringsinstelling en hij moet een aantal gebruiksvoorwaarden naleven.

Belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van de mensen

Minister Diependaele dat grotere uniformiteit de kwaliteit van de woningcontroles zal verbeteren. “Er zijn alsmaar meer woningcontroleurs actief op het terrein. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we best mechanismen inbouwen om de kwaliteit en de eenvormigheid van de controles te garanderen. Dat is belangrijk, want het gaat over de veiligheid en gezondheid van mensen.”