Erasmus+ biedt extra kansen op arbeidsmarkt en verdient uitbreiding

Erasmus+ biedt extra kansen op arbeidsmarkt en verdient uitbreiding

Het Europees Parlement heeft de startfase van Erasmus+ grotendeels positief geëvalueerd. Erasmus+ brengt sinds 2014 alle EU-uitwisselingsprogramma’s voor onderwijs, opleiding en jeugd onder één paraplu. “Meer dan 678.000 mensen namen in 2015 deel aan Erasmus+, waaronder 16.200 Vlaamse studenten, wat hen ontegensprekelijk betere arbeidskansen biedt”, zegt Europarlementslid Helga Stevens. “Niettemin moeten we verder inzetten op een nauwere samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Het is alvast een goede zaak dat ook het beroepsonderwijs deel uitmaakt van Erasmus+.”

De N-VA steunt een verhoging van de financiering voor Erasmus+, dat kansen biedt aan verschillende groepen: “Een verbreding van het Erasmus-programma is een veel betere besteding van belastinggeld dan bijvoorbeeld het uitdelen van gratis Interrail-passen. De Europese meerjarenbegroting moet focussen op projecten die het verschil maken voor onze burgers. Daarvoor moeten we het EU-budget trouwens niet verhogen, maar middelen verstandig verschuiven.”

Stevens is bovendien tevreden dat het verslag wijst op het belang van toegankelijkheid: “Ook de meest kwetsbaren in de maatschappij moeten deel kunnen nemen aan Erasmus+. Personen met een beperking, zoals doven en slechthorenden, hebben bijzondere behoeften en nood aan specifieke ondersteuning. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gebarentaaltolken. Op het vlak van toegankelijkheid moet Erasmus+ beter doen.”

Ten slotte wijst Stevens ook op de noodzaak om bureaucratische obstakels zoveel mogelijk weg te werken: “Al te vaak moeten kandidaten een berg papierwerk doorworstelen om effectief aan Erasmus+ te kunnen deelnemen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is