Een Vlaamse euro voor elke lokale euro naar verkeersveiligere schoolpoorten

Door Ben Weyts op 8 februari 2019, over deze onderwerpen: Schoolinfrastructuur, Mobiliteit, Verkeersveiligheid
Eindelijk juridische grond voor succesvolle schoolstraat

“We moeten alles in het werk stellen om de schoolpoort zo verkeersveilig mogelijk te maken.” Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 10 miljoen euro vrij voor investeringen aan schoolpoorten. Als een gemeentebestuur een euro investeert om een schoolomgeving langs een lokale weg veiliger te maken, dan legt minister Weyts daar een euro naast. “Nog te veel ouders durven hun kind niet met de fiets naar school te sturen omdat ze terugdeinzen voor de heksenketel aan de schoolpoort”, zegt Ben Weyts.

Vicieuze cirkel doorbreken

Het is een bekende vicieuze cirkel: ouders vinden de verkeerssituatie in de buurt van de school te druk en kiezen er daarom voor om hun kinderen met de auto naar school te brengen, wat ervoor zorgt dat de verkeerssituatie in de buurt van de school druk blijft. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil die vicieuze cirkel doorbreken: “De omgeving van een schoolpoort moet zo veilig mogelijk zijn. Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen vaak veel sneller een concreet verschil maken voor kinderen en hun ouders”.

Euro voor een euro

Minister Weyts voorziet nu financiële steun voor lokale besturen die investeren in schoolomgevingen. Hij heeft 10 miljoen euro uitgetrokken uit het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds volgens het principe van één euro voor één euro: voor elke euro die een lokaal bestuur investeert in een schoolomgeving, legt Vlaanderen er één euro naast. Zo worden ingrepen ter waarde van 20 miljoen euro mogelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om het onmogelijk maken om nog te parkeren aan de schoolpoort of om het instellen van schoolstraten, die autovrij zijn bij het begin en het einde van de lesuren. Dat soort ingrepen kan normaal gezien gerealiseerd worden binnen een tijdsspanne van zes maanden, omdat er geen tijdrovende procedures voor nodig zijn.

Ja zeggen tegen veiligheid

De ondersteunende maatregel wordt van kracht met terugwerkende kracht, zodat alle investeringen in schoolomgevingen sinds 1 januari 2019 beroep kunnen doen op Vlaamse steun. Lokale besturen kunnen tot 10 dossiers uit hun gemeente indienen. “Dit aanbod maakt het voor de nieuwe lokale besturen makkelijker om ‘ja’ te zeggen tegen investeringen in een veilige schoolomgeving en tegelijk wordt het moeilijker om ‘nee’ te zeggen tegen gerichte ingrepen”, besluit Ben Weyts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is