De sportfederaties kunnen de investering goed gebruiken om hun sportclubs die een recreatief en competitief aanbod aanbieden, te ondersteunen of om clubs bij te staan die er bijvoorbeeld voor zorgen dat ook de kleinsten of de minst sportieve met eenvoudige oefeningen kunnen proeven van de sport.

Kwaliteit jeugdsportclubs stimuleren

42 sportfederaties (36 unisportfederaties en 6 multisportfederaties) ontvangen nu 2,5 miljoen om de kwaliteit en de participatie in hun jeugdsportclubs te stimuleren. Deze middelen kunnen aangewend worden voor bijvoorbeeld deelname aan bijscholingen van jeugdsportbegeleiders, het stimuleren van actieve gediplomeerde jeugdtrainers, het volgen van een erkende opleiding of om een uitval bij de tienerjeugd aan te pakken en te verminderen. Ook de aankoop van (para)medisch – of sportmateriaal voor de jeugdwerking kan hiermee betaald worden.

Nieuwsgierigheid jeugd prikkelen

Om nieuwe jonge leden aan te trekken organiseren verschillende sportclubs een opendeurdag of een initiatie lessenreeksen of zetten ze in samenwerking met scholen een jongerenproject op poten . Maar ook online hengelen sportclubs naar nieuwe leden door hun nieuwsgierigheid te prikkelen via bijvoorbeeld sociale mediacampagnes of filmpjes met influencers.

“We merken dat het jeugdsportproject een groot succes is. Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat jongeren die lid zijn van een sportclub, meer kans maken om ook op latere leeftijd aan sport te doen”, zegt Weyts. “Des te meer kunnen we met deze middelen de kwaliteit van de begeleiding en het aanbod voor de jeugd in sportfederaties en in hun sportclubs verder verhogen.”