Dit is Brussel: centjes voor de linkse vriendjes

Door Johan Van den Driessche op 14 juni 2018, over deze onderwerpen: Democratie, Wonen en werken in Brussel
Muntstukken

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de linkse Brusselse regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse verenigingen gaan”, zegt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement. ”Deze linkse regering besmet onze democratie.”

De ministerraad van 3 mei 2018 kende 31.825 euro toe aan de vzw Objectif om de niet-Belgische burgers te sensibiliseren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De regeringsbeslissing om een subsidieoproep aan verenigingen voor zulke projecten te lanceren via de officiële website van het gewest werd echter pas genomen op 17 mei, dus nadat de regering al beslist had de vzw Objectif te subsidiëren.

Johan Van den Driessche vroeg na op basis van welke criteria deze vzw het privilege kreeg om voor alle andere te worden geselecteerd. “Omdat deze vzw ‘prominent’ is”, antwoordde minister Guy Vanhengel namens de minister-president. “Wat vaststaat is dat andere ‘prominente’ verenigingen blijkbaar niet eens de kans hebben gehad om van dezelfde voorkeurbehandeling te genieten”, aldus Van den Driessche.

Meer nog, op 29 mei verklaarde minister-president Vervoort (PS) in de commissie dat 3 andere vzw’s (vzw Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, vzw Passe Muraille en vzw Migration Policy Group) een subsidie kregen toegekend. Dit is een luttele 13 dagen na de publicatie op de website. Niet alleen hebben de betrokken verenigingen zeer kort op de bal, ook de dienst Brusselse Plaatselijke Besturen en de regering hebben hier een snelheidsrecord gevestigd. “Dat hier sprake is van achterkamertjespolitiek en een gebrek aan transparantie is voor mij meer dan duidelijk”, zegt Van den Driessche nog. “Maar ja: de voorzitter van vzw Objectif is OCMW-raadslid voor Groen, de voorzitter van Passe Muraille is eerste opvolger van het marxistische PVDA-PTB en de raad van bestuur van CBAI bestaat dan weer uit gemeenteraadsleden en militanten van CDH, PS, Sp.a en Ecolo, een voormalig kabinetschef van Ecolo en een voormalig Brussels Parlementslid van Ecolo.”

Minister Guy Vanhengel verklaarde ook nog ‘dat de selectie steunt op het maatschappelijk doel van de vereniging en niet op de personen die er werken of in het bestuur zitten’. “Het zou dus toeval zijn dat al die vzw’s uit linkse hoek komen? Wie gelooft dat?”, vraagt Van den Driessche zich af.

Het is duidelijk dat wanneer vzw’s met een duidelijke ideologische en politieke kleur aan zet zijn om campagne te voeren om niet-Belgen te sensibiliseren voor de gemeenteraadsverkiezingen er het risico is dat die bewustmaking politiek gekleurd is. Van den Driessche: “Door op deze manier te handelen, in wat een hoogmis moet zijn voor onze democratie, besmet de Brusselse regering net die democratie.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is