Premier De Croo kondigde aan dat hij zich op het Vlaamse standpunt zet als het gaat over de Europese Natuurherstelwet. Het kan niet de bedoeling zijn om die zonder bijsturingen goed te keuren, aldus De Croo. Zijn federale collega Zakia Khattabi beweerde in de pers en tijdens intra-Belgisch overleg nochtans dat de federale regering onvoorwaardelijke steun zou geven aan de wet als het tot een stemming komt. Voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die al enige tijd bijsturingen vraagt, is de bocht van de federale regering een goede zaak, maar onvoldoende.

Reality check voor ganse klimaatbeleid nodig

“Spijt komt altijd na de zonde. Premier De Croo wordt al maanden door ons gevraagd het Vlaamse standpunt te verdedigen, maar liet net zoals in het kerncentraledossier de groene dogma’s zijn regering leiden. Het werd tijd dat hij zijn bocht maakte en mijn standpunt bijtreedt. Maar de Natuurherstelwet is niet het grootste probleem, het is slechts een symptoom van de Europese ziekte. De kruik gaat te water tot ze barst. En de kruik van Timmermans gaat al erg lang kritiekloos te water, en barst nu. Als De Croo zich écht als grote leider wil profileren, treedt hij best Macron en mezelf bij en pleit hij mee voor een reality check van het ganse Europese klimaatbeleid. Stop met de extra taksen en verhoogde doelstellingen. Dat is wat de mensen verwachten. Met minder kunnen we niet tevreden zijn.”

Demir kijkt uit naar de verdere standpuntbepaling binnen de federale regering.