Het (dubbel) overbruggingsrecht was voor veel zelfstandigen een broodnodig en goed systeem om de coronacrisis te overleven. Sinds het begin van de crisis tot februari 2021 werden dan ook bijna 2,5 miljoen uitkeringen overbruggingsrecht toegekend, samen goed voor 4,3 miljard euro steun. Maar jammer genoeg bleek dat een aantal zelfstandigen ook misbruik gemaakt hebben van het systeem en het overbruggingsrecht ten onrechte hebben aangevraagd. “In mei bevestigde minister van Zelfstandigen David Clarinval naar aanleiding van mijn vraag dat de sociale verzekeringsfondsen al 5.797 fraudeonderzoeken hadden geopend naar de overbruggingsmaatregelen. In 2020 recupereerden zij daardoor een bedrag van maar liefst 125 miljoen euro. Dat is positief, al kan je je afvragen of 5.797 onderzoeken op 2,5 miljoen dossiers niet héél weinig is.”

De steunmaatregelen dubbel overbruggingsrecht en crisis-overbruggingsrecht lopen nog tot eind september 2021. Je kan dus verwachten dat de gevallen van misbruik sindsdien nog stevig zijn toegenomen. “Onze uitgaven zijn al enorm hoog”, vervolgt Houtmeyers. “Wij pleiten er dan ook voor om, naar het voorbeeld van de Vlaamse Regering, eveneens meer werk te maken van de bestrijding van deze vorm van fraude. Waarom geen extra controleurs inzetten om intentioneel misbruik van de overbruggingssteun op te sporen? En vooral: waarom zouden we stoppen bij de terugvordering van de bedragen die verkeerdelijk werden uitgekeerd? Wij vinden dat fraudeurs van het overbruggingsrecht ook bestraft moeten worden.”

Volgens minister Clarinval kunnen er administratieve en sancties worden opgelegd aan zelfstandigen die het systeem misbruiken, maar op concrete cijfers is het voor Katrien Houtmeyers al maandenlang wachten. “En gezien de overbelasting van de rechtbanken is het maar de vraag of daar iets mee zal gebeuren. Hoog tijd dus dat de federale overheid ook met een duidelijk plan van aanpak komt.”