Commissie keurt vriendenerfenis en 0 procent erfbelasting voor goede doelen goed

Door Matthias Diependaele op 9 februari 2021, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën
Matthias Diependaele

Op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele keurt de Vlaamse commissie Financiën een hervorming van de erf- en schenkbelasting goed. “Enerzijds verlagen we de tarieven om een erfenis aan een goed doel na te laten of om bij leven iets te schenken naar nul procent”, licht minister Diependaele toe. “Anderzijds maken we het fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Dit doen we door het tarief voor de eerste 15.000 euro van 25 procent naar 3 procent te brengen, met een maximum nettovoordeel van 3.300 euro.” Het nieuwe systeem treedt vanaf 1 juli 2021 in werking.

Vriendenerfenis

Veel mensen hebben een vriend des huizes, een goede buur of een ver familielid die voor hen zorgt. Die affectieve band zorgt ervoor dat burgers net aan die mensen graag iets willen nalaten, zonder dat hierop veel erfbelasting verschuldigd is. De hervorming van minister Diependaele biedt een oplossing voor dit maatschappelijk fenomeen en gaat dus verder dan enkel de alleenstaanden. “Of je nu alleenstaande bent of niet, we maken het mogelijk om een deel van je erfenis na te laten aan een ‘beste vriend’ aan het tarief van de eerste graad, met name 3 procent, in plaats van 25 procent. Deze tariefverlaging komt er voor de eerste schijf van 15.000 euro. Het maximum nettovoordeel in het nieuwe systeem bedraagt dus 3.300 euro”, licht Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele toe.

De Vlaamse Regering heeft er bij de start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. “Dit doen we door op twee sporen: de goede doelen en de beste vrienden”, laat Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diepenaele weten. “Het systeem moet vooral rechtvaardiger zijn. Altruïsme gaat voor op fiscale planning.”

Nul procent voor goede doelen

De huidige erf- en schenkbelasting voor goede doelen bedraagt tot op vandaag respectievelijk 8,5 procent en 5,5 procent. De hervorming van minister Diependaele verlaagt beide tarieven naar nul procent. “Met deze tariefverlaging naar nul procent verstrekken en herstellen we het zuiver altruïstisch element van de legaten”, licht minister Diependaele toe. “Veel Vlamingen hebben oprechte bedoelingen wanneer zij iets nalaten of schenken aan goede doelen. Vaak zijn mensen ook emotioneel betrokken bij een concreet goed doel. Zij willen graag dat specifieke goede doel een duwtje in de rug geven. Daarom is deze tariefverlaging naar nul procent een goede zaak, zowel voor de Vlamingen als voor de goede doelen.”

Minister Diependaele vindt dit systeem ook veel eerlijker voor de goede doelen zelf, want in de huidige regeling moesten zij de belastingen betalen. Dit kwam vooral de fiscale planners van deze wereld ten goede. “Mensen die nu schenken of nalaten aan goede doelen weten dat elke eurocent naar het goede doel zelf zullen gaan, omdat die goede doelen er geen belastingen meer op moeten betalen. Dat zal mensen aanzetten om meer te schenken of nalaten aan goede doelen”, verklaart de minister.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is