Een uniek aanspreek- en referentiepunt

Eind vorig jaar keurde het Vlaams Parlement de oprichting van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) goed. Daarmee krijgt Vlaanderen een uniek aanspreek- en referentiepunt voor alle mensenrechten en alle vormen van discriminatie. In situaties waar mogelijk sprake is van discriminatie zal het VMRI proberen om te bemiddelen. Wanneer bemiddeling niet lukt, kan de onafhankelijke geschillenkamer helpen. Die bestaat uit experten en mensenrechtenspecialisten. Het nieuwe mensenrechten instituut moet operationeel zijn op 15 maart. De commissie Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement keurde vandaag de samenstelling goed van de raad van bestuur. Het voorstel wordt woensdag besproken en gestemd in de plenaire vergadering.

Open en transparante selectieprocedure

De selectie werd voorbereid door een werkgroep in de schoot van de commissie. Er waren 59 kandidaten uit de academische wereld, de gerechtelijke wereld en het middenveld. Op basis van hun curricula vitae werden 23 mensen gehoord. Uiteindelijk werd een lijst opgemaakt van elf effectieve leden van de raad van bestuur en vier opvolgers. “De selectie gebeurde op een heel open en transparante wijze”, zegt Kris Van Dijck, commissievoorzitter. “Tussen de sollicitanten zaten veel sterke profielen. Dat wijst op een grote interesse vanuit de academische en de gerechtelijke wereld en het middenveld om van het nieuwe mensenrechteninstituut een succes te maken.”

“Tijdens de hoorzittingen werd gepeild naar de expertise van de kandidaten en naar de ervaring met de oprichting en werking van een nieuw instituut”, zeggen Nadia Sminate (N-VA), Katrien Partyka (cd&v) en Tom Ongena (Open Vld), leden van de werkgroep die de selectie maakte. “Onze ambitie was om tot een onafhankelijke raad van bestuur te komen, bestaande uit experten en mensen uit het middenveld. Dankzij de open selectieprocedure, waarbij iedereen zich kandidaat kon stellen en de kans kreeg zijn of haar expertise kenbaar te maken, zijn we erin geslaagd een breed voorstel uit te werken.” De samenstelling van de raad van bestuur zal bekend gemaakt worden na de definitieve goedkeuring door de plenaire vergadering. “We hebben er alle vertrouwen in dat deze raad van bestuur een geschikt management zal aanstellen om de werking van het VMRI in goede banen te leiden”, zegt Kris Van Dijck.