In de politieke wandelgangen circuleerde lange tijd het gerucht dat de regering-De Croo zou uitpakken met een zomerakkoord. Een reeks hervormingen zou de doorstart na corona vorm geven. “Maar premier De Croo krijgt de deal niet rond”, stelt Loones vast. “Het probleem ligt zelfs dieper. Eigenlijk gelooft niemand dat de Vivaldi-regering in staat is om deze cijfers recht te trekken. Daarvoor staan de zeven coalitiepartijen ideologisch te ver uiteen. En dus wordt er maar wat met cijfers gegoocheld.”

Terugverdieneffecten onvoldoende onderbouwd

Wat leert een meer grondige studie? Wie de rapporten van de Nationale bank bestudeert, ziet dat Vivaldi er zo’n 4 miljard euro naast schiet. Uit de nieuwe analyse van de vergrijzingscommissie blijkt dat door paars-groen de piek in de pensioenuitgaven nog 10 jaar langer zal duren. De Europese Commissie toont aan dat de staatsschuld eerder zal stijgen, terwijl Vivaldi beweert dat ze zal dalen. Het Rekenhof wijst er bij herhaling op dat de terugverdieneffecten die De Croo in zijn begroting inschreef, niet voldoende onderbouwd zijn. “Deze regering doet alleen maar alsóf ze een plan heeft. Waarom communiceert ze niet eerlijk en transparant over haar desastreuze begroting?”, zegt Loones.

Waarom wachten? Nu is actie nodig

Recent pleitte de Leuvense begrotingsexpert Wim Moesen om opnieuw aan te knopen bij de oude gewoonte om vóór 21 juli aan het begrotingsconclaaf te beginnen. Loones treedt hem bij: “Op 15 oktober moet de begroting aan Europa voorgelegd worden. Een begrotingsconclaaf eind september zal wederom haastig en onzorgvuldig werk opleveren.”

De N-VA wijst de regering-De Croo op haar verantwoordelijkheid om toch nu al een zomerakkoord uit te werken en schuift daarbij drie prioritaire dossiers naar voor:

  1. Kies voor activering, voer de jobsdeal 2018 uit.
  2. Kies voor preventie, decentraliseer gezondheidszorg.
  3. Kies voor een betaalbare elektriciteitsfactuur, hou de jongste kerncentrales open.

Kies voor activering, voer de jobsdeal 2018 uit

Met de N-VA in de regering werd in de zomer van 2018 een jobsdeal uitgetekend  (sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, invoering van arbeidsintegratiejobs, optrekking van de SWT-leeftijd,…). Na de val van de regering hebben Open VLD, MR en CD&V die hervormingen echter begraven.

“Laat ons dit pakket alsnog en snel uitvoeren”, stelt Loones. “De échte kracht van de jobsdeal was overigens dat hij er kwam op vraag van de deelstaten. Regionaal maatwerk is ook vandaag nodig om het doel van 80 procent tewerkstellingsgraad te bereiken. Het paars-groene regeerakkoord stelt trouwens expliciet dat zo’n ‘asymmetrisch beleid’ zal worden gevoerd, Vlaams minister van Werk Crevits vraagt er ook expliciet naar. Waarom voert De Croo zijn eigen regeerakkoord niet uit?”

Kies voor preventie, decentraliseer gezondheidszorg

Terwijl gezondheidsminister Frank Vandenbroucke de medische overconsumptie verder wil voeden, met onder meer het loslaten van de artsenquota, stelt professor John Crombez dat binnen de gezondheidszorg drie miljard euro bespaard zou kunnen worden, door de strijd tégen overconsumptie en vóór preventie op te drijven.

“Kiezen voor meer preventie zorgt voor een betere, goedkopere en meer betaalbare gezondheidszorg. Waarom maakt De Croo daar geen werk van? En zorgt hij er niet voor dat de deelstaten – die voor preventie bevoegd zijn – voluit kunnen schakelen? Zijn regeerakkoord stelt nochtans expliciet dat Vivaldi wetteksten zal opmaken om gezondheidszorg over te dragen naar de deelstaten”, legt Kamerlid Loones uit.

Kies voor betaalbare elektriciteitsproductie, hou de jongste kerncentrales open

Kernenergie is CO2-neutraal, maar paars-groen wil liever vervuilende gascentrales bouwen. De sluiting van de kerncentrales dreigt daarbij stukken van mensen te kosten voor de burgers én voor de overheid. “De begroting kleurt nu al donkerrood, maar Vivaldi wil daar nog een gigantische ecologistische factuur bovenop leggen. Wie zal dat allemaal betalen?”, vraagt Loones zich luidop af.

Nieuwe paars-groene belastingen

Op Radio 1 antwoordde staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker dat ‘nieuwe belastingen niet aan de orde zijn’. Maar het paars-groene regeerakkoord wijst duidelijk op het tegendeel, weet Loones. “Op bladzijde 52 lezen we: “Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd behalve in het kader van budgettaire discussies”. En op bladzijde 55: “De totale budgettaire inspanning zal volgens de volgende sleutel worden verdeeld: een derde uitgaven; een derde inkomsten; een derde diversen.”

“België kreunt onder de vele belastingen. Dat Open VLD in de regeringsonderhandelingen de deur heeft opengezet naar een nóg hogere belastingdruk, daar kan ik echt niet bij”, besluit Loones.