Brusselse decumul lost niets op

Door Johan Van den Driessche op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Wonen en werken in Brussel

De decumul in Brussel is een slechte oplossing voor het verkeerde probleem. “Het probleem in Brussel is het te hoge aantal mandaten. Het gemeentelijk en het gewestelijk niveau zouden beter versmelten”, zegt Brussels parlementslid Johan Van den Driessche. Een decumul zal de verkokering van Brussel enkel doen toenemen, terwijl er net nood is aan meer onderlinge contacten tussen het gewest en de gemeenten.

Misbruik gemeentewet

Bovendien proberen de linkse partijen in Brussel de verplichte meerderheid in beide taalgroepen te omzeilen. Ze willen de cumulregeling invoeren via een aanpassing van de Brusselse gemeentewet. “Dat zou een vorm van rechtsmisbruik zijn, ten nadele van de Vlamingen in Brussel”, oordeelt Johan Van den Driessche, die meegeeft dat de N-VA zich met alle middelen zal verzetten.

Brusselse fusie

Voor de N-VA moet in de eerste plaats werk worden gemaakt van de fusie van de negentien gemeenten met het gewest. Daarbij moeten de huidige gemeenten worden omgevormd tot arrondissementen of districten onder voogdij van het gewest. “Het creëren van twintig verschillende werelden werkt contraproductief”, besluit Brussels parlementslid Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is