Björn Anseeuw stelt zich vragen bij seizoenarbeiders uit coronagebieden

Door Björn Anseeuw op 4 augustus 2020, over deze onderwerpen: Economie, Coronacrisis
Bjorn Anseeuw

“Het kan niet zijn dat we met steeds meer werklozen zitten en tegelijk werkkrachten uit coronarisicogebieden overvliegen uit het buitenland.” Kamerlid Björn Anseeuw wil vermijden dat mensen uit ernstig getroffen gebieden in ons land komen werken terwijl hier veel werklozen en technisch werklozen die jobs kunnen invullen. “De volksgezondheid primeert op dit moment.”

Fruitplukkers uit Oost-Europa

In deze periode van het jaar zakken klassiek fruitplukkers uit Oost-Europese landen zoals Roemenië, Polen of Bulgarije af naar Limburg. Veel van die arbeiders komen uit gebieden waar het coronavirus hevig woedt. Anseeuw is verbaasd over de lichtzinnigheid waarmee mensen uit ernstig getroffen gebieden overkomen om hier werk te verrichten terwijl de coronacrisis ervoor zorgt dat er massaal veel mensen in technische werkloosheid of werkloosheid zijn beland. Volgens Anseeuw kunnen die mensen perfect ingeschakeld worden om fruit te plukken. 

Grote groep tijdelijk werlozen in eigen land

Het probleem van de fruitplukkers uit Oost-Europa is volgens Kamerlid Anseeuw tweeledig. Ten eerste vormen ze een gevaar voor de volksgezondheid en ten tweede is het een gemiste kans voor onze ‘inactieven’. “Het is niet logisch dat arbeiders uit Oost-Europa worden overgevlogen uit rode of oranje coronazones terwijl we zelf zitten met een gigantische pool aan inactieven zoals tijdelijke werklozen door de corona-crisis en andere werkloosheid.”

Strenger toekijken op wie land binnenkomt

Anseeuw wil dat men strenger toekijkt op welke mensen het land binnenkomen in het licht van de covid-epidemie: “We zouden toch minstens moeten bekijken op welke manier we kunnen vermijden dat mensen uit sterk besmette gebieden naar hier komen met mogelijks een covid-infectie. De volksgezondheid primeert op dit moment”.

Inactieven op arbeidsmarkt stimuleren

Om de inactieven op onze arbeidsmarkt te stimuleren om de jobs die er wel nog zijn in te vullen wil Anseeuw ook meer activerend te werk gaan. “Tijdens de coronacrisis is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering geschorst omdat men ervan uitging dat werklozen in coronatijd geen nieuwe job kunnen vinden. Ik stel me hardop de vraag of we die maatregel nog moeten verlengen. Het kan niet zijn dat we met steeds meer werklozen zitten en tegelijk werkkrachten uit coronarisicogebieden overvliegen uit het buitenland”, besluit Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is