Björn Anseeuw over loonoverleg: “Maak de 3,2 % opslag netto”

Door Björn Anseeuw op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Belastingen, Financiën
Minister Peeters, laat ons samen de stekker uit de financiële transactietaks trekken

Het loonoverleg blokkeert nu ook de federale regering. Om de situatie te deblokkeren doet Kamerlid Björn Anseeuw een opmerkelijk voorstel: “Geef de 3,2 procent opslag netto. Op die manier geven we de werknemers een deftige opslag, recht in hun handen. Zonder dat vadertje staat eerst 50 procent afroomt en zonder dat het de werkgevers één euro meer kost.”

Vakbonden en werkgevers raakten het na maanden overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector voor de komende twee jaar niet eens over de maximale loonstijging op 0,4 procent bovenop de verwachte index van 2,8 procent. Ook de bespreking binnen de federale regering geeft niet onmiddellijk resultaat.

Overheid steekt helft van elk loonsverhoging in eigen zak

Björn Anseeuw noemt de wensen van zowel de werkgevers als van de werknemers terecht. “Een loonsverhoging van 3,2 procent bruto is netto slechts een opslag van een 2 procent, wat inderdaad matig overkomt bij de mensen. Daarnaast is de vrees van de werkgevers terecht dat we met een te hoge -bruto- opslag onze productiviteit en competitiviteit kelderen. Maar we vergeten een derde speler: namelijk de overheid die zo’n 50 procent van elke loonsverhoging linea recta in eigen zak steekt. Het is hoog tijd dat de overheid solidair is met de bevolking en zelf haar duit in het zakje doet.”

3,2 procent belastingvrij

De N-VA’er stelt dan ook voor om de afgesproken loonsverhoging van 0,4 procent en de geplande indexaanpassing van 2,8 procent te defiscaliseren. Op deze manier krijgen de werknemers een deftige verhoging van hun koopkracht, zonder dat het de werkgevers extra kost of we onze arbeid uit de markt prijzen tegenover onze buurlanden. “De hoeveelheid welvaart die linea recta in de immer hongerige maag van vadertje staat verdwijnt, is immens. Het is tijd dat de overheid naar zichzelf kijkt en solidair is met de werknemers en werkgevers. Ze kan immers perfect de gemiste inkomsten van de belasting op deze opslag compenseren met hervormingen op de eigen werking. Met een Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag dat nergens in de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO (behalve in Frankrijk en Finland) groter is dan in België, kan dat niet moeilijk zijn.”

Maatregel draagt bij tot 80 procent Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad

Daarnaast maakt deze maatregel werken terug aantrekkelijk, meent Anseeuw. “Hij zal effectief bijdragen aan het bereiken van een werkzaamheidsgraad van 80 procent en dus een positief effect hebben op de begroting. Ten slotte roept Kamerlid Anseeuw de paars-groene regering op om niet enkel voort te maken met de opslag. “Dat de regering vindt dat er geen haast gemoeid is wanneer het gaat over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, is echt onrustwekkend.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is