Volgens Freya Perdaens zijn hemelwaterplannen niet alleen nuttig en nodig. “Ze zullen ook gaan vasthangen aan watergerelateerde subsidies die in de nabije toekomst uitgekeerd kunnen worden in het kader van de Blue Deal. Dergelijk plan omvat maatregelen om water af te voeren, maar zeker ook om het te bufferen in tijden van droogte. Elk lokaal bestuur zou op zijn minst een basisplan moeten hebben.”

233 gemeenten hebben of willen een hemelwaterplan

Lokale besturen lijken dat ook te beseffen. Maar liefst 233 gemeenten hebben een hemelwaterplan of hebben de intentie om er eentje op te stellen. Naast de gemeenten die niet hebben geantwoord op de vraag of ze er eentje hebben, zijn er ook acht gemeenten die het niet nodig vinden om zelfs maar een plan op te maken. “En dat vind ik echt vreemd. Een gemeente als Brakel weigert een basishemelwaterplan op te maken, maar het was er deze zomer weer alle hens aan dek na verschillende wolkbreuken. Ook een gemeente als Denderleeuw heeft toch enkele potentiële risicolocaties voor overstromingen door de ligging aan de Dender. Onbegrijpelijk en onverantwoord dat die gemeenten niet overgaan tot de opmaak van dergelijk plan”, aldus Perdaens.

Hemelwaterplannen linken met elkaar

Een werkgroep met alle betrokken partijen werkte intussen een blauwdruk uit voor het opmaken van een hemelwaterplan. Met die blauwdruk moeten lokale besturen meteen aan de slag kunnen voor de opmaak. “Een goede zaak, hopelijk zet het alle lokale besturen aan om verder te werken rond waterhuishouding. Maar dit is niet het eindstation. Het is zaak deze hemelwaterplannen met elkaar te linken. Een beslissing om al of niet te bufferen stroomopwaarts heeft evident gevolgen voor alle steden en gemeenten stroomafwaarts”, aldus Perdaens.