Er zijn 21 buitengewone internaten een duizendtal kinderen en jongeren die extra zorgen nodig hebben. Ze bieden cruciale zorg aan een heel kwetsbare doelgroep, die nood heeft aan zorg op maat. Het zijn op dit moment nog altijd onderwijsinstellingen. Deze regeerperiode komt daar een einde aan: al deze buitengewone internaten zullen eindelijk een volwaardige plek krijgen binnen het beleidsdomein Welzijn, waar de leerlingen betere én meer aangepaste ondersteuning zullen krijgen. Die transitie kan wel enkele jaren in beslag nemen – en ondertussen hebben de kwetsbare leerlingen natuurlijk ook al nood aan betere omkadering. Die krijgen ze nu dankzij extra middelen die Ben Weyts vrijmaakt.

De middelen gaan naar het Koninklijk Werk Ibis, het Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg De Rijzende Ster van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de 8 medisch-pedagogisch instituten (MPIGO’s) van het GO! die ook een internaat met permanente openstelling hebben, waar ook opvang voorzien wordt tijdens weekends en schoolvakanties. Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke maakte al middelen vrij voor deze instellingen.