Op 11 en 12 juli 2023 vindt in de Litouwse hoofdstad Vilnius een belangrijke top van de NAVO plaats. Daar zal gepraat worden over de verdere ondersteuning van de Oekraïense defensie, maar ook over de militaire versterking van de NAVO. Er zal ook gekeken worden naar de inspanningen die elk land op dat vlak doet. Premier Alexander De Croo gaf in de Kamercommissie Defensie toelichting bij de agenda van de top en bij de Belgische prioriteiten daarop. Verder dan mooie woorden kwam hij echter niet.

Onderaan het klassement

Theo Francken: “De premier heeft de olifant in de Kamer niet benoemd: namelijk extra investeringen in defensie die de NAVO van elke lidstaat vraagt. Negen jaar geleden, op de NAVO-top in Wales, werd een doel van 2 procent van het bbp van de lidstaten afgesproken. Ondanks meerdere beloftes van De Croo haalt België deze drempel niet. Erger zelfs: we zitten helemaal onderaan in het klassement.”

Rekenhof vernietigend

Volgens de berekeningen van de regering hadden we dit jaar 1,26 procent van het bbp moeten behalen. Het Rekenhof wijst erop dat dit maar 1,20 procent was. Ten opzichte van 2022 kwam er dus maar 0,01 procent bij, ondanks de Russische invasie van Oekraïne dat jaar. Elk land heeft geschakeld na die gebeurtenis. België niet. België heeft niets gedaan.

Niet solidair met NAVO-partners

Theo Francken: “Er staan twee begrippen centraal in de buitenlandpolitiek volgens het regeerakkoord: multilateralisme en solidariteit. Door niet extra te investeren in Defensie toont deze regering zich echter compleet niet solidair met onze NAVO-partners. Het wordt tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen.”

België wordt paria binnen NAVO

Op Spanje en Luxemburg na zijn we nu al de slechtste leerling in de NAVO-klas, ondanks het feit dat we een grote economische return krijgen van de aanwezigheid van de NAVO-hoofdkwartieren in ons land. “In de jaren voor de Russische invasie werd het nonchalante gedrag van België op defensie nog door de vingers gezien. De meeste Europese landen investeren nu fors in hun defensie en zullen eisen dat België zijn deel doet. En ze hebben gelijk, want met dit defensiebudget maakt deze regering van dit land een paria binnen de NAVO.”