De Europese Unie besloot in 2021 om via een massaal investeringsprogramma de lidstaten te ondersteunen na corona. Voor België ligt er 4,5 miljard euro klaar. Veel minder dan initieel verwacht, overigens. Maar zelfs dat bedrag dreigen we nu te mislopen omdat de regering-De Croo er maar niet in slaagt om een deftige hervorming van de pensioenen op tafel te leggen.

Besparingstraject ‘minimaal tot zelfs nihil’

“Tijdens het begrotingsdebat in de herfst van vorig jaar beloofde de premier dat er in december ‘absoluut’ een pensioenhervorming zou komen. In januari moest namelijk het relancegeld aangevraagd worden bij Europa. Wat gebeurde er sindsdien? Niets. En dan durfde De Croo in mei nog te beweren dat België ‘uit de gevarenzone’ was. Daar denkt de Europese Unie duidelijk anders over. ‘Volgend jaar ontsnapt België niet aan Europese toezicht’, verklaarde de Europese Commissie twee weken later. De regering had met deze begrotingscontrole niet alleen de kans, maar ook de plicht, om orde op zaken te stellen. Maar opnieuw gebeurde er niks. De Nationale Bank noemt het besparingstraject voor volgend jaar, en ik citeer hier letterlijk: ‘minimaal tot zelfs nihil’. Uiteraard trekt de Europese Unie dan haar conclusies!”, aldus Sander. 

Intrestlasten hoger dan volledige jaarbudget politie

“Om deze onverantwoordelijkheid nóg karikaturaler te maken dan ze al was, horen we staatssecretaris Thomas Dermine (PS) in de pers verklaren dat ‘schulden maken niet zo erg is’. Nota bene het regeringslid dat verantwoordelijk is voor de communicatie met de Europese Commissie over de geblokkeerde Europese relancesteun. Mogen we een minimum aan ernst verwachten? Kijk alleen al naar de intrestlasten! Vorig jaar bedroegen die zes miljard euro. Dit jaar blijkt dat al 8,5 miljard euro te zijn. Volgend jaar gaan we los door de muur van tien miljard euro. Om dat bevattelijk voor te stellen: dat is vier keer meer dan het totale jaarbudget van de politie!”

EU eist vier keer zoveel besparingen

Sander Loones: “Volgens Dermine zitten we op schema, maar uit het verslag van de Europese Commissie blijkt net het omgekeerde. Er kan er maar één gelijk hebben: de Europese Commissie of staatssecretaris Dermine. Die beweerde ook dat een structurele besparing ter waarde van 0,3 procent van het BBP, wat neerkomt op 1,7 miljard euro, wel zal volstaan. Aan staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand maakte de Europese Commissie duidelijk dat die besparing minimaal 1,2 procent moet bedragen of zelfs meer. Dat komt neer op een besparing van 7,1 miljard in de pensioenen. Vier keer zoveel!”

Kent Dermine zijn job wel?

En het stopt niet, stelt Sander vast. “Dermine zei ook in de Kamer dat we nog alle tijd van de wereld hadden. Terwijl het dossier eigenlijk al ingediend had moeten zijn in januari. Volgens Dermine is de Europese kalender ‘niet bindend’, maar ondertussen liet de Commissie al weten dat de betalingsaanvraag van het relancegeld in september moet binnen zijn. Ofwel kent Dermine zijn job niet, ofwel informeert hij het parlement onvolledig!”