Vivaldi bedreiging voor sociaal model

Het begrotingstekort explodeert, Vivaldi stapelt de facturen op, maar komt met geen enkele extra arbeidsmarktmaatregel om die uitgaven te stutten. Eerder was er een mini-arbeidsdeal, maar die krijgt dus geen upgrade tot een maxi-arbeidspact. “Nochtans is dat dringend nodig”, stelt Loones. “Werken verhoogt de koopkracht van de mensen. Het is ook goed voor de begroting, want er moeten minder werkloosheidsuitkeringen worden betaald. En het zorgt voor een stevigere financiering van onze sociale zekerheid. Dat de regering-De Croo niet bijschakelt, maakt van haar een bedreiging voor ons sociaal model."

PS trekt aan de touwtjes

Helaas is de paars-groene stilstand niet verrassend volgens Loones:  "Iedereen weet dat de PS aan de touwtjes trekt in deze regering en haar partijbelang boven het algemeen belang stelt. Opgejaagd door de PTB durven minister van werk Dermagne (PS) en minister van pensioenen Lalieux (PS) het niet aan om met extra activeringsmaatregelen te komen. Dat ze daardoor het fundament onder onze sociale zekerheid in gevaar brengen, lijken ze er maar bij te nemen. En premier De Croo blijkt weeral niet bij machte hen tot actie te bewegen."

Meer mensen aan de slag

Zeker in deze tijden is dit extra problematisch. De facturen van de mensen blijven maar stijgen en het leven wordt steeds duurder. De onzekere internationale context leert ons bovendien dat we meer op eigen benen moeten kunnen staan. "Dat De Croo zijn rekeningen niet onder controle krijgt, maakt ons echter nog meer chanteerbaar”, benadrukt Loones. "Net daarom moeten we, om ons te versterken, ingrijpen op die domeinen waar we zelf wel impact op hebben, namelijk meer mensen aan de slag krijgen.”