Nederlands voor volwaardige participatie

“Zo komen we tot de hamvraag: wat is dan die identiteit waarmee we positief aan de slag kunnen gaan?” Bart De Wever noemt voor Vlaanderen twee vitale componenten. De eerste is de Nederlandse taal. “Zonder kennis van de taal geen volwaardige participatie aan het brede maatschappelijke of politieke leven en meestal geen hoogwaardige deelname aan de arbeidsmarkt.”

Geen compromissen over democratie

Naast de taal kijkt hij naar de basiswaarden. “Wij varen op het kompas van de Verlichting. Vrijheid en gelijkheid zijn het credo geworden van wat ik een civiele religie zou durven noemen.” Hij waarschuwde nog voor de illusie dat elke nieuwkomer die basiswaarden als vanzelfsprekend omarmt. Daarom “meen ik dat wij onze basiswaarden moeten durven vooropstellen als Leitkultur. Inzake de democratie kunnen wij geen compromissen maken”, sprak Bart De Wever de Gentse studenten toe.

Lees hier de volledige toespraak van Bart De Wever tijdens het openingscollege.