Bart De Wever in debat met Ecolo: “Naar confederalisme bij rood Franstalig volksfront”

Bart De Wever in debat met Jean-Marc Nollet

“Als er in Franstalig België geen partners zijn voor een centrumrechts bestuur, omdat zich daar zo’n volksfront aan het vormen is van echte communisten, groene communisten en lichtrode communisten, dan stellen wij het Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme voor. Dan kunnen zij hun recepten toepassen voor eigen rekening.” N-VA-voorzitter toonde zich tijdens een debat met Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet weinig enthousiast om na de verkiezingen een regering te vormen met Ecolo. Beide voorzitters kruisten verbaal de degens over onder meer het energievraagstuk, migratie, Brussel en de sociaaleconomische uitdagingen.

De Vlaming betaalt

Voor Bart De Wever staat Ecolo gelijk met een belastingtsunami. “Ik heb er 50 geteld. Er is geen sprake van dat we daar ooit mee akkoord gaan. Dat is nog erger dan de PS. Gratis huisarts, hoger minimumloon, deel maar uit. Maar wie gaat dat betalen? Een mysterieuze groep rijken? In het programma wordt het duidelijk: iedereen die een huis bezit, met twee gaat werken... Vlamingen dus. Herverdelen is plezant, als je aan de kant staat van de ontvanger. Iets minder aangenaam voor diegene die werkt om het op te brengen”, zag De Wever de groenrode bui al hangen. 

Economische woestijn

Aangevallen over de sociaaleconomische hervormingen onder Michel I, kaatste Bart De Wever de bal terug. “Waar is de sociale horror waar links het over heeft? Ik zal mij verantwoorden voor waar ik bestuur, u mag dat doen voor uw bestuur in Brussel. Leg de resultaten naast elkaar. Waar Ecolo bestuurt, blijft een economische woestijn achter: minder jobs, meer armoede.

Algemeen belang

Over het thema migratie claimde Jean-Marc Nollet de moral highground en verweet hij de N-VA-voorzitter hardvochtigheid en een gebrek aan waardigheid. Maar ook hier had Bart De Wever zijn antwoord klaar. “Wij dienen het algemeen belang en besturen niet op basis van sentiment waarbij je iedereen binnenlaat. Daar is geen draagvlak voor en dat betekent het einde van de natiestaat en welvaartsstaat. Wij willen een gereguleerd migratiebeleid met duidelijke voorwaarden”, sprak hij klare taal.

Twee democratieën

“Ecolo is zoals een watermeloen: groen vanbuiten, maar donkerrood vanbinnen.” Bart De Wever gaf aan niet in een regering te stappen met Ecolo, Di Rupo of de Waalse communisten van PTB. “Als die partijen een frontregering vormen, dan moeten we verstandig zijn en naar het confederalisme gaan”, sprak De Wever. “Jean-Marc Nollet mag zeker de kans krijgen zijn beleid uit te voeren, alleen wil ik de rekening ervan niet betalen. België is een land van twee democratieën. Of gaan de Franstaligen de pariteit en de dubbele meerderheden opgeven? Die stap durft u niet te nemen”, gooide Bart De Wever de Ecolo-voorman voor de voeten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is