Arbeidsintegratiejobs: werk op maat voor langdurig zieken

Door Jan Spooren op 13 mei 2016, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Ziekte, Uitkeringen
Arbeidsintegratiejobs: werk op maat voor langdurig zieken

Als het aan de N-VA ligt, zal je als langdurig zieke een paar uren of dagen kunnen werken met behoud van je uitkering, in een nieuw stelsel van zogenoemde arbeidsintegratiejobs. Kamerlid Jan Spooren werkt aan een wetsvoorstel in die zin. Voor langdurig zieken verlagen die arbeidsintegratiejobs de drempel naar werk. Voor bedrijven bieden ze een oplossing om hun arbeidscapaciteit aan te vullen waar en wanneer nodig. “Het stelsel maakt werk op maat mogelijk”, zegt Spooren. “Er gaat geen enkele dwang van uit. De zieke behoudt zijn uitkering, waardoor hij altijd kan beslissen om niet te werken.”

Het stelsel van de arbeidsintegratiejobs steunt op de techniek van de flexi-jobs in de horeca. Het neemt het risico weg voor beide partijen: de werkgever, die ervoor terugschrikt om langdurig zieken aan te werven, en de langdurig zieke werknemer, die geen initiatief durft nemen uit angst om zijn uitkering te verliezen. Zo moet de werkgever enkel de reëel gepresteerde uren betalen, maar daarbij wel de loonvoorwaarden van de sector respecteren. Bedrijven hoeven ook geen ontslagvergoeding te betalen als ze de samenwerking stopzetten of een gewaarborgd loon als de werknemer opnieuw ziek wordt. Omdat de langdurig zieken steeds hun uitkering behouden en hun werk betaald wordt als reguliere arbeid, winnen ze aan koopkracht. Belangrijk is ook dat ze het contact met de arbeidsmarkt behouden en de mogelijkheid krijgen om diverse jobs uit te proberen.

Activeringsbeleid

Met de arbeidsintegratiejobs wil de N-VA een antwoord bieden op de explosie van het aantal langdurig zieken, dat tot een recordniveau is gestegen. De regering-Michel probeert die forse toename een halt toe te roepen door langdurig zieken die volgens artsen nog kunnen werken, te begeleiden naar aangepast werk. Het innovatieve stelsel levert in elk geval financiële besparingen op voor de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid.

“Het voorstel past in het activeringsbeleid van de regering”, besluit Spooren. “Tegelijkertijd draagt het rechtstreeks bij tot jobcreatie en een verhoging van de werkzaamheidsgraad: twee hoofddoelstellingen van de huidige regering. Uiteindelijk wint iedereen hierbij: langdurig zieken, bedrijven én overheid.” 

Meer details over de voorwaarden en beperkingen van het nieuwe stelsel vind je hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is