Andries Gryffroy wil aangepaste procedure voor kmo-groeisubsidie

Door Andries Gryffroy op 29 oktober 2020, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen
Andries Gryffroy

De kmo-groeisubsidie sluit niet voldoende aan bij de specifieke noden van bedrijven, zo oordeelt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. Om korter op de bal te spelen, vraagt hij een kleine aanpassing in de modaliteiten. “Bedrijven die een groeitraject willen opzetten, moeten nu eerst een lijvig dossier indienen. De kosten daarvan moeten ze zelf ophoesten. Daarom pleit ik ervoor om eerst te werken met een beknopte aanmelding van het dossier. Later kan dan werk worden gemaakt van een volledige argumentatie, waarvan de kosten mee kunnen gefinancierd worden door de subsidie”, aldus Gryffroy.

De kmo-subsidie kan momenteel door een bedrijf worden aangevraagd om bijvoorbeeld een innovatieve ontwikkeling op de markt brengen of om te groeien door nieuwe markten aan te boren. De subsidie heeft dan als doel om ondersteuning te bieden bij de strategische kennis die nodig is om het groeitraject te kunnen realiseren. Zo kan ze gebruikt worden om intern iemand aan te werven of om gebruik te maken van een externe adviseur.

Subsidie sluit niet aan bij noden bedrijven

Deze subsidie is een handig instrument omdat ze groei stimuleert en de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen bevordert. Toch blijkt ze niet helemaal aan te sluiten bij de noden van bedrijven. Niet alleen moet er een omvangrijk dossier worden ingediend, maar in de huidige modaliteiten is ook voorzien dat aanwervingen pas mogen starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag.

“Dit impliceert dat het bedrijf niet concreet met de innovatie kan starten, zolang de aanvraag niet werd ingediend. Het aanmaken van een subsidiedossier vraagt veel tijd en middelen, die vandaag de dag niet worden ondersteund. Ik pleit dus eerst voor een beknopte aanmelding van het project. Daarna kan de indiener zorgen voor een uitgebreider dossier en kunnen de kosten die hiervoor werden gemaakt via de groeisubsidie worden gefinancierd. Uiteraard is de aanmelding geen garantie op goedkeuring van het dossier”, aldus Gryffroy.

Aanpassing om korter op de bal te spelen

Gryffroy’s voorstel kwam aan bod in de Commissie Economie van het Vlaams Parlement. De bevoegde minister antwoordde dat ze het voorstel ging onderzoeken, omdat er rekening moet gehouden worden met het Europese juridisch kader betreffende staatssteun. “Ik ben verheugd te horen dat de minister dit voorstel zal bekijken. Vooral in deze tijden van corona zijn innovatie en flexibiliteit cruciaal om het hoofd boven water te kunnen houden. Ik vraag dan ook een aanpassingen van de modaliteiten, opdat bedrijven korter op de bal kunnen spelen”, aldus Gryffroy.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is