Ambitieus Vlaanderen

“We leggen de lat hoog in alle domeinen van de samenleving”, sprak de toekomstige Vlaams minister-president bij de voorstelling van het akkoord. Concreet betekent dat onder meer een werkzaamheidsgraad van 80 procent, grotere inspanningen van nieuwkomers in de Vlaamse samenleving en een ingrijpende hervorming van het onderwijs. “We hebben alle Vlamingen nodig. Iedereen moet de handen uit de mouwen steken”, zei Jan Jambon.

Warm en sociaal

De volgende Vlaamse Regering wil dat alle Vlamingen het beste van zichzelf kunnen geven. “Maar dat is enkel mogelijk in een warm en sociaal Vlaanderen,” aldus Jan Jambon, “wie hulp nodig heeft laten we nooit in de steek.” Dat vertaalt zich onder andere in extra kinderopvang, een nieuw zorgbudget voor ouderen en een strikte controle op rusthuisprijzen.

Complexloos Vlaams

Een Vlaamse canon, een museum over de Vlaamse geschiedenis en cultuur, een neutrale Vlaamse overheid. De Vlaamse natie en identiteit krijgen prominente aandacht in de Vlaamse Regering onder Jan Jambon. De ambitie is dat elke Vlaming, nieuw en ‘oud’, zonder complexen Vlaams kan zijn. “Een gedeelde samenleving is maar mogelijk als onze jonge generaties beseffen vanwaar we komen”, sprak Jambon. Dat betekent ook dat van nieuwkomers meer inspanningen zullen worden gevraagd op het vlak van inburgering , onder meer wat betreft de kennis van het Nederlands en onze gedeelde normen en waarden.

Download hier een samenvatting van het Vlaams regeerakkoord. (PDF-bestand, 80 kB)