Ambitieus, warm en sociaal, complexloos: Jan Jambon stelt Vlaams regeerakkoord voor

Door N-VA op 30 september 2019, over deze onderwerpen: Politiek, N-VA, Verandering
Jan Jambon

“Vlaanderen moet een onbetwiste referentie worden in het Europa van het volgende decennium.” Jan Jambon zette meteen de ambities op scherp bij de voorstelling van het Vlaams regeerakkoord tussen de N-VA, Open Vld en CD&V. ‘Sterke Jan’ Jambon wil een ambitieus, complexloos en warm en sociaal Vlaanderen.

Ambitieus Vlaanderen

“We leggen de lat hoog in alle domeinen van de samenleving”, sprak de toekomstige Vlaams minister-president bij de voorstelling van het akkoord. Concreet betekent dat onder meer een Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad van 80 procent, grotere inspanningen van nieuwkomers in de Vlaamse samenleving en een ingrijpende hervorming van het onderwijs. “We hebben alle Vlamingen nodig. Iedereen moet de handen uit de mouwen steken”, zei Jan Jambon.

Warm en sociaal

De volgende Vlaamse Regering wil dat alle Vlamingen het beste van zichzelf kunnen geven. “Maar dat is enkel mogelijk in een warm en sociaal Vlaanderen,” aldus Jan Jambon, “wie hulp nodig heeft laten we nooit in de steek.” Dat vertaalt zich onder andere in extra kinderopvang, een nieuw zorgbudget voor ouderen en een strikte controle op rusthuisprijzen.

Complexloos Vlaams

Een Vlaamse canon, een museum over de Vlaamse geschiedenis en cultuur, een neutrale Vlaamse overheid. De Vlaamse natie en identiteit krijgen prominente aandacht in de Vlaamse Regering onder Jan Jambon. De ambitie is dat elke Vlaming, nieuw en ‘oud’, zonder complexen Vlaams kan zijn. “Een gedeelde samenleving is maar mogelijk als onze jonge generaties beseffen vanwaar we komen”, sprak Jambon. Dat betekent ook dat van nieuwkomers meer inspanningen zullen worden gevraagd op het vlak van Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering , onder meer wat betreft de kennis van het Nederlands en onze gedeelde normen en waarden.

Download hier een samenvatting van het Vlaams regeerakkoord. (PDF-bestand, 80 kB)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is