Met de AA-rating van Fitch heeft Vlaanderen hiermee opnieuw de hoogste rating van alle regeringen in dit land. “Vlaanderen blijft bij een van de weinige regio’s binnen Europa waaraan Fitch een rating boven de soevereine overheid toekent. Een uitzonderlijk unieke situatie”, beklemtoont minister Diependaele. “Normaal hebben de deelstaten maximaal een gelijkwaardige rating als de federale overheid. Dit bevestigt natuurlijk de goede en geloofwaardige positie van onze regio.”

België zorgt voor negatieve outlook

Ondanks deze goede rating, krijgt Vlaanderen wel een ‘negatieve outlook’. “Door de negatieve vooruitzichten van België is Vlaanderen het kind van de rekening. Fitch houdt onze outlook ook negatief omdat ze geen zekerheden hebben over de financiële stabiliteit van België”, verduidelijkt minister Diependaele. “Het is niet aan mij om de rekening te maken van de federale regering. Wat ik wel weet, is dat een gezond financieel beleid het vertrouwen bij investeerders en ondernemers vergroot. Door die aan te trekken, zorgen we voor jobs en werkzekerheid. Zo verhogen we de welvaart van de burgers. Wie dat niet inziet, draagt een verpletterende politieke verantwoordelijkheid.”

Vlaanderen doorstaat risiscotest

De AA-score is een goed rapport, concludeert minister Diependaele. “Het is nu onze taak om op de ingeslagen weg verder te werken. Met de Vlaamse brede heroverwegingen en de uitgavennorm bereiden we ons voor om terug aan te knopen bij een begroting in evenwicht. Dat is de beste manier om ons voor te bereiden op een volgende crisis. Een gezonde begroting is de beste levensverzekering van een regering en haar bevolking.”