Kinderen uit gezinnen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, lopen vaak een verhoogd risico op een hobbelig schoolparcours. Daarom zet de Vlaamse Regering fors in op de kennis van de Nederlandse taal. Naast onder andere tal van leesprojecten, een taalscreening in de derde kleuterklas en een verlaging van de leerplichtleeftijd van zes jaar naar vijf jaar, wil Onderwijsminister Weyts ook via 55 taalstimulerende projecten zoveel als mogelijk kinderen en jongeren onderdompelen in een warm taalbad.

Oefeningen en activiteiten met focus op Nederlands

De taalstimulerende projecten worden georganiseerd door lokale besturen in samenwerking met tal van lokale partners. De projecten worden georganiseerd tijdens schoolvakanties of tijdens naschoolse momenten. Dat kan via lees- en schrijfoefeningen, maar evenzeer via culturele of sportieve activiteiten waarbij men focust op de Nederlandse taal. Ter ondersteuning voorziet de Vlaamse Regering meer dan twee miljoen euro. Met de ondersteuning vanuit de Vlaamse Regering proberen de organisatoren bijna 40.000 leerlingen te bereiken.

Extra uitdaging voor de Vlaamse Rand

Bijna een half miljoen euro komt uit het Randfonds en is specifiek voorzien voor de tien projecten in de Vlaamse Rand. “We investeren daar waar de nood hoog is”, zegt minister Weyts. “Door de instroom van vele anderstalige inwijkelingen kampt onze Vlaamse Rand met extra uitdagingen. De kennis van onze taal helpt kinderen en jongeren integreren: de Nederlandse taal is dé verbindende factor”, aldus Weyts.

Taalturbo voor extra kansen in samenleving

Samen met tal van andere initiatieven zet minister Weyts in op een echte ‘taalturbo’, met de focus op plaatsen waar de nood hoog is en in het voordeel van die kinderen en jongeren die thuis weinig of geen Nederlands spreken. “Onze taal is het Nederlands”, zegt Weyts. “Kennis van onze taal biedt geven kinderen en jongeren extra kansen op onze scholen, op onze arbeidsmarkt en in onze gemeenschap.”