2,7 miljoen euro om Nederlands bij te spijkeren

Door Ben Weyts op 14 mei 2020, over deze onderwerpen: Nederlands leren
Leerkracht leest voor aan leerlingen

“Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis en is dus essentieel om te verhinderen dat kinderen of jongeren leerachterstand oplopen.” Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts investeert 2,7 miljoen euro in een taalstimulerende projectoproep. “We willen projecten stimuleren die de kennis van het Nederlands bevorderen en die extra kansen bieden op een sterke taalontwikkeling bij hen die daar het meeste nood aan hebben”, zegt Weyts. “Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen onze bijzondere aandacht.” Daarnaast lanceert Weyts ook een projectoproep Leesbevordering op school.

Met de oproep Taalstimulerende activiteiten Nederlands wordt een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod gestimuleerd van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens schoolvakanties of in de buitenschoolse opvang. “Onder deskundige begeleiding kunnen kinderen met een taalachterstand Nederlands in een taalrijke en stimulerende omgeving met onze taal aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse kinderopvang met specifieke aandacht voor taalstimulering”, zegt Weyts. 

Sleutel tot kennis

Kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status of van wie de thuistaal niet het Nederlands is, lopen een verhoogd risico op een problematische onderwijsloopbaan. Dit taalstimulerend aanbod biedt hen extra kansen op een sterkere en meer structurele taalontwikkeling Nederlands. “Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis en is dus essentieel om te verhinderen dat kinderen of jongeren leerachterstand oplopen”, meent Weyts. 

Alle kinderen bereiken

Lokale besturen kunnen in samenwerking met onderwijspartners of partners uit de vrijetijdssector taalstimulerende projecten organiseren. “Nu het ernaar uitziet dat we deze zomer met z’n allen meer dan ooit onze vakantie in Vlaanderen zullen beleven, is een bijkomend aanbod aan taalstimulerende activiteiten welgekomen. Kinderen die we tijdens de zomer traditioneel moeilijker bereiken, en die op 1 september vaak met een achterstand weer op de schoolbanken belanden, hopen we zeker deze zomer te bereiken.” 

Leesbevordering op school

Daarnaast lanceert Weyts ook de projectoproep Leesbevordering op school. Daarmee wil hij leesactiviteiten stimuleren. Lezen is essentieel voor taalontwikkeling en tekstbegrip, weet Weyts: “De laatste PIRLS- en PISA resultaten tonen aan dat een versterkte aandacht voor lezen op school en begrijpend lezen op brede schaal absoluut nodig is.”

Projecten voor beide oproepen kunnen tot uiterlijk 5 juni 2020 ingediend worden en lopen twee jaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is