Statistiek Vlaanderen publiceert elk jaar nieuwe gegevens over de kenmerken van de leerlingen in Vlaamse scholen. Vorig schooljaar had 24 procent van de kleuters en 21 procent van de leerlingen lagere school een andere thuistaal. Dat is opnieuw een toename, want in het schooljaar 2017-2018 ging het nog om 23 procent van de kleuters en 20 procent van de leerlingen van de lagere school. De stijging is vooral duidelijk voor wie vergelijkt met 10 jaar geleden, toen 16 procent van de kleuters en 12 procent van de leerlingen in het lager onderwijs een andere thuistaal had.

Meer inzetten op Nederlands

“De Vlaamse scholen zijn niet meer dezelfde scholen als 10 jaar geleden, dus gaan we ook veel meer dan 10 jaar geleden moeten inzetten op Nederlands”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Dat gaan we onder meer doen met een taalscreening bij alle kleuters, met aangescherpte eindtermen die meer inzetten op taal, met Vlaanderen-brede proeven die de leerwinst van onze leerlingen meten.”

Oproep aan ouders

De minister doet ook een oproep aan de ouders. “Wie kiest voor de toekomst van zijn kinderen, die kiest ervoor om ook thuis na half vier en in het weekend Nederlands te spreken”, zegt Weyts. “Uit de PISA-resultaten blijkt dat de kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen in één klap halveert zodra het allochtone gezin thuis Nederlands spreekt.”