Paul Van Miert

Vlaams volksvertegenwoordiger

Paul van Miert (°1965) is geboren en getogen in Turnhout. Hij is gehuwd met Reinhilde Vinckx en vader van Bieke, Arne en Vince. Aan het H.I.K. in Geel behaalde hij zijn bachelor in de Marketing. Tijdens zijn humaniora, eind jaren ’70, leerde Paul Kris Van Dijck kennen. Samen werden ze lid van de Vlaamse Scholierenvereniging in 1980, waarna lidmaatschap van de VU een logisch gevolg was.

In de gemeentepolitiek

Als neef van Karel, was politiek nooit ver weg in de gesprekken bij de familie Van Miert. Toch was het niet evident om in de gemeente actief te zijn voor de VU. De periode Anciaux deed Paul afkeren van de VU, waarna hij een tijdje politiek dakloos was. Maar de N-VA bleek al snel de partij te zijn waarin hij thuishoorde. Begin 2005 werd N-VA Oud-Turnhout boven de doopvont gehouden. Samen met dorpsgenoot Bruno Peeters, bestendig afgevaardigde van de provincie, trok hij verder naar het arrondissementeel bestuur en ook naar de partijraad. In 2006 werd Paul schepen binnen het kartel met CD&V met als bevoegdheden Financiën, Onderwijs en Lokale Economie.

Werken in Europa

Voor zijn werkgever, de Miko-groep uit Turnhout reisde Paul heel Europa af en de laatste jaren leidde hij een Duitse dochteronderneming. Een vlotte meertaligheid en open geest waren de basis van zakelijke successen, maar er werden zeker ook vriendschapsbanden voor het leven gesmeed. Op 25 mei 2014 werd Paul verkozen in het Vlaams Parlement en dit betekende voorlopig een afscheid van het ondernemen in Europa. Als Vlaams volksvertegenwoordiger wil hij zich volop toeleggen op de politiek en beleidsdomeinen als economie, financiën en mobiliteit, met een gezonde nadruk op alles wat de Kempen aanbelangt.

Een Vlaanderen met meer bevoegdheden

In een mondiale economie en een Europa zonder grenzen is het belangrijk dat de regio’s zich kunnen wapenen met de bevoegdheden die er toe doen zoals fiscaliteit en tewerkstelling. Paul vindt dat Vlaanderen dringend behoefte heeft aan deze overdracht zodat de welvaartstaat met ingrijpende maatregelen kan worden gevrijwaard voor onze kinderen en kleinkinderen.