Louis Ide

Algemeen secretaris

Dr. Louis Ide is de gezondheidsspecialist van N-VA. Als actieve arts gebruikt hij zijn expertise om de nodige veranderingen in onze gezondheidszorg te realiseren.

Van Roeselare tot Zuid-Soedan
Louis Ide (geboren in Roeselare op 3 juli 1973) is gehuwd en vader van drie dochters. Hij studeerde geneeskunde aan de KULAK en de KULeuven. In het studentenleven was hij actief als cantor, Doc’s Bar-verantwoordelijke en lid van de Academische Raad. Hij specialiseerde zich als klinisch bioloog in de microbiologie, infectiecontrole, antibioticabeleid, tropische ziekten en mycologie. Hij deed enkele missies voor Artsen Zonder Grenzen in Soedan en Tsjaad. 

Van partijsoldaat tot partijsecretaris
Hij stond mee aan de wieg van de N-VA en was drie jaar algemeen ondervoorzitter van de partij tot hij in 2007 rechtstreeks verkozen werd als senator, quaestor en ondervoorzitter van de Senaat. In 2014 nam hij ontslag uit het Europees Parlement, waar hij rechtstreeks was verkozen met 58.341 voorkeursstemmen, en werd algemeen secretaris van de partij. In die hoedanigheid zit hij opnieuw in het dagelijks bestuur van de N-VA sinds 2014. Hij is sinds 2012 gemeenteraadslid in Zwalm.

Van gezondheidsspecialist tot auteur
Louis schreef drie boeken over gezondheidszorg, alle drie onder de titel ‘Lof der Gezondheid’. Hij participeerde in diverse regeringsonderhandelingen. Vanuit de oppositie in de Senaat slaagde hij erin de wet Ide-Temmerman te laten goedkeuren, die bloeddonatie tot 70 jaar toestaat. Louis was columnist voor Knack.be, Artsenkrant en voor Tertio.  In 2019 debuteerde hij met zijn roman ‘Het Project’. In 2020 verscheen zijn tweede roman, ‘Holy Land’. Hij is lid van de Raad van Bestuur van Literatuur Vlaanderen.

Van Ebbenhouten Spoor tot infectiecontrole
Deze Vlaams-nationalist is de bezieler van de Ebbenhouten Spoor, een prijs die een nieuwe Vlaming in de bloemetjes zet. Daarmee zet hij het inclusief Vlaams-nationalisme kracht bij. Daarnaast wijdt Louis zijn kostbare tijd ook aan wetenschappelijke artikels. Hij is sinds 2007 arts in het Jan Palfijn Ziekenhuis Gent, waar hij in het laboratorium verantwoordelijk is voor de microbiologie, infectiecontrole en het antibioticabeleid. In 2017 werd de dienst infectiecontrole van het AZ Jan Palfijn als eerste Belgische ziekenhuis ooit uitgeroepen tot winnaar van de European Hand Hygiene Excellence Award 2017.