Louis Ide

Algemeen secretaris

Dr. Louis Ide is de gezondheidsspecialist van N-VA. Als actieve arts gebruikt hij zijn expertise om de nodige veranderingen in onze gezondheidszorg te realiseren.

Van Roeselare naar Zuid-Soedan

Louis trok na zijn humaniora in thuisstad Roeselare naar de KULAK en de KUL waar hij geneeskunde studeerde. In zijn laatste jaar engageerde hij zich als studentenvertegenwoordiger in de Academische Raad van de KULeuven.
Later studeerde hij nog tropische geneeskunde en deed in dat kader twee korte missies voor Artsen Zonder Grenzen in Zuid-Soedan en Tsjaad. Hij specialiseerde zich in de klinische biologie in Leuven, Aalst en Roeselare. Hij bleef zich specialiseren en studeerde ziekenhuishygiëne en mycologie bij. Hij werkt als klinisch bioloog en ziekenhuishygiënis in het Jan Palfijn Ziekenhuis Gent.

Van partijlid tot ondervoorzitter van de Senaat

Louis en zijn gezin wonen in Zwalm, waar de lokale N-VA-afdeling sinds zijn komst stevig werd uitgebouwd. In 2012 werd hij fractieleider en gemeenteraadslid voor N-VA Zwalm.
Louis maakt sinds 2002 deel uit van N-VA en werd al snel ondervoorzitter. In 2007 werd hij voor het eerst verkozen tot senator, in 2011 werd hij quaestor van de Senaat en in 2013 eerste ondervoorzitter van de Senaat.

In de senaat profileerde Louis zich als gezondheidsspecialist. Zo kan hij de wet Ide-Temmerman op zijn conto schrijven, die de leeftijdsgrens voor bloeddonatie op trok tot en met 70 jaar. Louis nam de Belgische gezondheidszorg verder onder de loep in zijn drie boeken “Lof der gezondheid, diagnose van het terminaal Belgisch gezondheidsbeleid”, “Lof der gezondheid, van apologie tot utopie” en "Lof der gezondheid. Voorschrift voor een zieke gezondheidszorg".

Europa en algemeen secretaris

In mei 2014 werd Louis met 58.341 stemmen verkozen tot Europees Parlementslid. Hij sloot er aan bij de commissies ‘interne markt en consumentenbescherming’ en ‘internationale handel’. Eind 2014 werd hij bij de interne bestuursverkiezingen van de partij verkozen tot algemeen secretaris van de N-VA. Als lid van het dagelijks bestuur wil hij de komende jaren wegen op de nationale politiek en de partij verder uit bouwen. Omdat dit niet op een goede manier te combineren valt met een job als arts en Europees Parlementslid, koos hij er voor om ontslag te nemen uit deze laatste functie.