Joost Wynants

Fractiemedewerker Sociale Zaken en Gezondheid

Sociale zaken en volksgezondheid

Joost ondersteunt de federale N-VA-fractie voor dossiers rond sociale zaken en volksgezondheid. Meer bepaald volgt hij dossiers op rond de werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheid, en de tewerkstelling van gehandicapten. Daarnaast is Joost verantwoordelijk voor een deel van de dossiers rond volksgezondheid, waarbij de nadruk ligt op de overlap tussen volksgezondheid en sociale zaken.

Academisch verleden

Joost behaalde in 2013 een Master in de Vergelijkende en Internationale Politiek aan de KU Leuven. Vervolgens behaalde hij in 2014 een Master in het Overheidsmanagement en –beleid. Hij was twee jaar als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid. Hier onderzocht hij hoe beleidsvoorbereiding op Vlaams niveau verloopt en kan worden geoptimaliseerd.