Hans Govaerts

Stafmedewerker interne besluitvorming

Hans studeerde politieke wetenschappen en specialiseerde daarna in overheidsmanagement en bestuurskunde. In 2009 startte Hans als nationaal bewegingsverantwoordelijke op het partijsecretariaat. Vandaag werkt hij er als stafmedewerker interne besluitvorming.

Opvolging nationale partijorganen

Hans zijn kerntaak is de voorbereiding en de opvolging van de nationale besluitvorming. Dit zijn de partijraad, het hoogste (op het ledencongres na) partijorgaan in onze structuur, het partijbestuur, dat de beslissingen van de partijraad uitvoert en twee commissies van de partijraad: de statutencommissie en de verzoenings- en tuchtcommissie. Kaderleden kunnen bij Hans ook terecht met vragen over de partijstatuten.

Daarnaast werkt Hans nauw samen met de provinciale bewegingsverantwoordelijken (ondersteuning lokale afdelingen) en met collega Lien Van Oosterwyck (lokale acties en initiatieven).

Trotse Truienaar

Hans is ook al sinds 2005 actief in het bestuur van N-VA Sint-Truiden. Hij is er nu gemeenteraadslid en penningmeester.