Els Butenaers

juriste N-VA, DPO, cel lokaal beleid – intergemeentelijke samenwerking

Sinds 2013 werkt Els Butenaers bij de N-VA. Ze startte als adviseur juridische zaken bij de Cel lokaal beleid. De Cel lokaal beleid ondersteunt, coacht en begeleidt de lokale N-VA-mandatarissen.

Cel lokaal beleid

Tot op vandaag beantwoordt Els vragen van mandatarissen over de werking van de gemeenteraad, openbaarheid van bestuur, belangenvermenging, … Heb je als mandataris vragen over de verzelfstandiging van gemeentelijke instellingen zoals autonome gemeentebedrijven? Dan heeft Els het antwoord. Ook in het kluwen van de talrijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, beter gekend als de intercommunales, kent zij haar weg als geen ander. 

Juriste N-VA

Haar grondige kennis van juridische zaken en doortastende aanpak op lokaal vlak, zorgden ervoor dat Els doorgroeide tot juriste van de N-VA. Wie de N-VA een contract voorlegt, mag erop rekenen dat Els het helemaal uitpluist en zoekt naar addertjes onder het gras. Als juriste volgt ze ook de vzw-wetgeving, de kieswetgeving, de verkiezingsuitgaven en de partijfinanciering op. Ook die financiële dossiers zijn een kolfje naar haar hand want naast een master rechten, heeft Els ook een diploma economie.

DPO

In 2018 werd de GDPR-wetgeving ingevoerd. Om erop toe te zien dat de privacywetgeving intern en bij onze externe partners wordt nageleefd, engageerde Els zich als Data Protection Officer (DPO). Vragen over privacy van leden of burgers belanden bij Els in de mailbox en krijgen een correcte opvolging.

Tot rust komen in Zwitserland

In haar vrije tijd trekt Els graag haar wandelschoenen aan. Het liefst van al doet ze dat in de Zwitserse bergen. Soms waagt ze er zich ook aan skiën. In Zwitserland komt Els helemaal tot rust. Daarnaast geniet ze van shoppen, een terrasje doen of een goed boek lezen.