Els Butenaers

Els Butenaers werkt sinds 2013 als juriste bij de Cel Lokaal Beleid. Die heeft als doel om de 2 500 lokale N-VA-mandatarissen te ondersteunen, te coachen en te begeleiden. ‘Juridische zaken’ is een zeer ruim begrip, maar wetgeving en reglementen hebben voor Els geen geheimen. Bij haar kunnen mandatarissen terecht voor vragen over de werking van de gemeenteraad, inzagerecht, privacy of belangenvermenging, …

Els behaalde een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen en rechten waardoor ze de zaken zowel vanuit een juridisch als economisch oogpunt benadert.

Verzelfstandiging en intercommunales

Daarnaast houdt zij zich bezig met alle vormen van gemeentelijke verzelfstandiging zoals autonome gemeentebedrijven, extern verzelfstandigde agentschappen en OCMW-verenigingen. Die interesse is gegroeid uit haar vorige job, waar Els zich bezig hield met de fiscale aspecten van autonome gemeentebedrijven.

In het kluwen van de talrijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, beter gekend als de intercommunales zoekt zij nog elke dag haar weg.